Ombuds

De onderwijs- en examenombudsdienst, georganiseerd op elke campus, is er om je te helpen bij problemen omtrent het onderwijs- of examengebeuren. De Ombudsdienst waakt over je rechten en plichten zoals die beschreven staan in het Onderwijs- en Examenreglement, luistert naar je vragen, geeft je de nodige informatie en bemiddelt zo nodig bij problemen die zich voordoen in de interactie tussen jou en de docent of tussen jou, docent en beleidsinstanties. Informatie over je rechten en plichten vind je terug in het onderwijs- en examenreglement voor Odisee.

De ombuds werkt autonoom en laat zich leiden door principes van redelijkheid en billijkheid.

Tech