Ergotherapie

Ben jij behulpzaam ingesteld? Geeft het je voldoening om mensen met gezondheidsproblemen te begeleiden en hen opnieuw maximaal zelfredzaam te maken? En ben je bereid om het beste van jezelf te geven in een praktische opleiding die perfect bij je interesses past? Dan heb je je opleiding gevonden: Ergotherapie.

Een ergotherapeut werkt aan de revalidatie van mensen die een ongeval hebben gehad of door andere gezondheidsproblemen tijdelijk of permanent met een handelingsprobleem leven. Via aangepaste activiteiten leer je hen hoe ze opnieuw maximaal zelfredzaam kunnen zijn, thuis op het werk en in hun vrije tijd. Als ergotherapeut behandel je dus niet de ziekte maar wel het handelingsdefect en de praktische gevolgen die daaruit voortvloeien.

Bachelor ergotherapie header

Een opleiding Ergotherapie. Wat houdt dat nu juist in?

 • Les in kleine groepen
 • Gedeelde campus met patiënten
 • Training van sociale skills
 • Persoonlijke feedback

Ontdek de ergotherapeut in jezelf

In het eerste jaar leer je het fenomeen ‘mens’ kennen en bouw je expertise op over het menselijk handelen. Creatieve en expressieve belevingssituaties geven je inzicht in je eigen handelen, de factoren die je handelen bepalen en je dagelijkse gewoontes. Je krijgt van in het begin een helder beeld van wat de job van een ergotherapeut juist inhoudt. Je observeert en leert de therapeutische basisvaardigheden. Ook je houding, manier van communiceren en sociale vaardigheden spelen een grote rol. Dankzij die grondige kennismaking ontdek je snel of er een ergotherapeut in jou schuilt.

Van bed naar rolstoel

In het tweede jaar verschuift de aandacht naar het problematische handelen. Je bestudeert ‘ziek zijn’ in de breedste zin van het woord en vooral hoe je daar therapeutisch mee omgaat. Je leert verschillende therapieën kennen en oefent een pak specifieke beroepsvaardigheden, zoals cliënten transfereren van hun bed naar een rolstoel, of van een rolstoel in een auto. Je komt ook te weten welke ergonomische aanpassingen aan gebouwen of kleding nuttig zijn bij bepaalde motorische problemen. En je leert klinisch redeneren zodat je een doelgerichte en effectieve therapie kunt uitdokteren.

Jij als bijna-therapeut

In het derde jaar staat je bachelorproef en de internationale stage centraal. Op het einde van het tweede jaar begin je je daar al op voor te bereiden: planning, organisatie, een taal studeren… Je denkt en handelt in het laatste jaar echt als een therapeut, of beter: als de therapeut die jij (bijna) bent. Odisee levert geen standaardtherapeuten af. Ook met je diploma in zicht blijf je reflecteren over je eigen leerproces en het parcours dat je intussen afgelegd hebt.

 

Vaste lesstructuur

Enkel op dinsdag en vrijdag les op de campus

Elke week:

 • 2 vaste lesdagen op de campus
 • 2 dagen online les
 • 1 dag naar keuze: op de campus of online
Ergotherapie rolstoeltraining

Als je kiest voor de opleiding Ergotherapie, volg je vanaf september 2021 op twee vaste dagen les op de campus, namelijk op dinsdag en vrijdag.

Als je dat wenst kun je een derde dag on campus les volgen, maar het is niet noodzakelijk. De lessen van deze derde dag worden ook opgenomen en in zelfstudiepakketten aangeboden. 

Daarnaast zijn er nog twee dagen waarop je niet on campus zal zijn, maar wel online les zal volgen. Ook die lessen zullen steeds opgenomen worden.

Deze vaste lesstructuur zorgt ervoor dat de combinatie van studeren met een gezin of met een job mogelijk wordt.

Wat zeggen onze studenten?

Laat je overtuigen door onze studenten

Kenmerken

Wist je dat dit mogelijk was binnen een bacheloropleiding?

 • Samen sterk

  De opleiding Ergotherapie is gevestigd op de zorgcampus Brussel-Terranova. Tijdens je opleiding kom je meteen in contact met echte cliënten. Zo geef je therapie in het dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, ga je observeren in het kinderdagverblijf... Vanaf je eerste dag leef je dus al samen met cliënten op de campus. Zo krijg je de kans om je professionele identiteit van bij de start te ontwikkelen.

 • Ondernemen

  Stroomt er ondernemersbloed in jou? Plannen om een eigen praktijk of organisatie te starten? Bij Odisee bieden we je het keuzevak ‘Entrepreneurial Skills’ — kortweg #ESKI — waarin je je businessplan kunt uitwerken. We organiseren ook EntrepreneursCaffees voor al je vragen over ondernemen. En we hebben een heel netwerk van docenten en experten voor advies op maat. Wil je al echt aan de slag tijdens je opleiding? Kies dan het statuut van student-ondernemer.

 • Partners

  Ga voor een onvergetelijke buitenlandse stage aan de Universiteit van Barcelona, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of Finland. Daarnaast kun je ervaring opdoen bij één van onze Belgische partners: De Bijtjes, UZ Jette, Stedelijk Ziekenhuis Aalst, UZ Leuven, Heilig Hart Leuven of andere ziekenhuizen, psychiatrische centra en revalidatiecentra rond Brussel, Leuven, Aalst, Ninove en Mechelen.

Iets voor jou?

Ergotherapie, iets voor jou?

 • Je legt graag dingen uit en moedigt mensen aan om actief mee te doen.
 • Je bent geboeid door de bewegende, denkende, handelende en voelende mens, kortom door de mens als complex geheel.
 • Je bent vindingrijk en bedenkt graag oplossingen voor grote en kleine problemen.
 • Om een doel te bereiken, geef je het beste van jezelf.
 • Je werkt graag zelfstandig maar samenwerken met een team vind je ook fijn.
Meisje - nadenkend
De opleiding Ergotherapie bereidt je uitstekend voor op later, want je krijgt de kans om heel wat ervaring op te doen tijdens verschillende stages. In het laatste jaar zelfs drie keer twee maanden lang. Zo kun je alles wat je in theorie hebt geleerd toepassen in de praktijk. Ook bouw je al relaties op met patiënten, wat supertof en leerrijk is.
Nisrine Benmalek
Studente Ergotherapie
nisrine - studente
Wat moet je verwachten

Handen uit de mouwen en met de voeten in de praktijk

Ervaring met beperkingen

Tijdens de EMB-dag leer je zelf wat het is om met een beperking door het leven te gaan. Je komt er in contact met mensen met een beperking en zet je eerste stapjes in blindenvoetbal en rolstoeltraining. Voor veel studenten het hoogtepunt van het jaar.

Gewoon doen!

De co-creatiedagen riepen we om verschillende redenen in het leven: je ontdekt er niet alleen jezelf, maar organiseert ook een activiteitendag voor mensen met een mentale of fysieke beperking. Op die activiteiten dag krijg je meer inzicht in de handelingsproblemen waarmee mensen met een beperking dagelijks geconfronteerd worden.

Leren van elkaar

Als tweedejaars is het jouw taak om je vaardigheden (zoals rolstoelrijden) door te geven aan de eerstejaars. Zij evalueren samen met je docent je capaciteiten als therapeut en coach. Ook in het beroepsleven zul je cliënten vaardigheden aanleren. De eerstejaars oefenen op hun beurt de vaardigheden die jij hen toonde. Als ze slagen voor de praktijktoets, mogen ze na een tijdje zelf optreden als ‘docent’ voor de studenten van andere opleidingen tijdens opleidingsoverschrijdende projecten. Zo leert iedereen van iedereen.

Werken met wereldculturen

Via het Diversiteit en Internationaal Project (DIP) maak je kennis met andere culturen en ga je dieper in op de cultuursensitieve zorg. Je leert onder andere omgaan met diversiteit en ontdekt al snel dat die verrijkend werkt. Ideaal vormt het DIP ook de aanzet voor een internationale ervaring voor elke student. Die kan lang of kort, ver weg of dichtbij zijn. En je campus ligt in Brussel: daar moet je natuurlijk van profiteren. Je kunt er als het ware een internationale ervaring opdoen in eigen land!

Handen uit de mouwen 3
Na je diploma

En wat nadat je je diploma behaald hebt?

Ergotherapie is een begeleidings- en behandelingsvorm voor kinderen, volwassenen en ouderen met een tijdelijke of blijvende handicap. Als ergotherapeut help je hen zoeken naar oplossingen voor dagelijkse problemen die voortvloeien uit hun ziekte, leeftijd of handicap. Die problemen kunnen zowel motorisch, zintuiglijk of psychisch als verstandelijk, sociaal of economisch zijn.

Waar kun je aan de slag?

 • Ziekenhuizen en revalidatiecentra
 • Het buitengewoon onderwijs en beschutte werkplaatsen
 • Psychiatrische centra en diensten, crisisinterventiecentra en centra voor geestelijke gezondheidszorg
 • Gezinsvervangende tehuizen, beschut en begeleid wonen en rust- en verzorgingstehuizen
 • Lokale en regionale dienstencentra en ziekenfondsen
 • Tewerkstellingsbegeleiding
Wat na je diploma 2

Hoe ziet je job eruit? 

Je zorgt ervoor dat je patiënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Je leert hem of haar opnieuw dagelijkse handelingen zoals dingen vastnemen, eten, organiseren, schrijven, koken, kleren aantrekken en stofzuigen. Je geeft raad over aanpassingen aan de omgeving of gebruiksvoorwerpen. Je zoekt het evenwicht tussen wat mogelijk en wat wenselijk is, tussen het haalbare en het onbereikbare, tussen droom en realiteit. Ergotherapeut is een paramedisch beroep, een beroep dat rechtstreeks of zijdelings samenhangt met de geneeskunde. Als lid van het paramedische team werk je samen met de arts aan het optimale herstel van je patiënten.

Of wil je verder studeren?

Er zijn heel wat interessante vervolgopleidingen waarmee je jouw kennis kunt verdiepen en/of verbreden, zoals de master Ergotherapeutische wetenschap, Master in het management, zorg en beleid in de gerontologie, de master Psychologie, de banaba Psychosociale gerontologie, de banaba Geestelijke gezondheidszorg of de banaba Creatieve therapie. Ook een opleiding rond specifieke behandelingstechnieken zoals Bobath (behandelingsmethode voor mensen met motorische problemen) is een optie, net als een bijscholing rond bijvoorbeeld Psychomotoriek.

Met een aantrekkelijk pakket aan vrijstellingen kan je in sneltempo – via een verkort traject – een aansluitende bacheloropleiding volgen. Dat kan in dagonderwijs, maar soms ook in avond- of afstandsonderwijs, wat perfect te combineren is met werk. We bundelden alle mogelijke vrijstellingspakketten voor 'health' in een handig overzicht. Meer informatie vind je verder op de website bij odisee.be/vrijstellingen.

Ga internationaal

Elk jaar verwelkomen we gaststudenten uit buitenlandse partneruniversiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Buitenlandse gastdocenten verzorgen af en toe seminaries en colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Handig, want een internationale stage is een troef op je cv. 

Jaarplanning

Colleges

Je krijgt vier uur theorie per dag in lesblokken van twee uur, en twee uur begeleide werkcolleges. Tijdens die werkcolleges pas je de theorie uit de hoorcolleges toe om de leerstof beter te begrijpen en te verwerken. Per week heb je ongeveer twee vrije halve dagen. Die kun je goed gebruiken om te studeren of opdrachten te maken. Maandelijks organiseren we een extraatje met een van je toekomstige doelgroepen: een activiteit met mensen van het dagcentrum, observatie van peuters en kleuters of zelfs een workshop houtbewerking.

Stages

Daarnaast ga je na een observatiestage in het eerste jaar zelf aan de slag in de praktijk. Tijdens twee stageperiodes in jaar twee geef je zelf therapieën. Op het einde van je tweede stage ben je zelfs al eindverantwoordelijke voor drie therapieën en stel je zelf een dossier op. Natuurlijk krijg je bij alles wat je doet gedetailleerde feedback op maat. Beetje bij beetje krijg je meer verantwoordelijkheden en ben je in staat om enkel met behulp van coaching je werk te doen. In het derde jaar kies je voor een internationaal project of een internationale stage op jouw maat, of 'Internationalisation@home'.

Campus Brussel-Terranova

Kies je voor Ergotherapie, dan studeer en oefen je op de unieke Campus Brussel-Terranova, vlak bij de Nieuwstraat. Op deze campus krijg je pas echt voeling met de praktijk, want je werkt er met échte patiënten in échte situaties. Wil je bijvoorbeeld leren hoe je mensen leert koken met één hand of uit bad leert stappen met een been dat niet goed mee wil, dan moet je op de verdiepingen -1, 1 en 3 zijn. In de skillslabs (oefen- en praktijklokalen) van Ergotherapie train je alle vaardigheden die je als ergotherapeut moet beheersen.

Kwaliteitsvolle opleiding

Alle opleidingen doorlopen om de zes jaar een omvattende kwaliteitscyclus, waar alle aspecten van een doorleefde kwaliteitscultuur aan bod komen: cocreatie met interne en externe belanghebbenden, kritische reflectie op basis van feiten en cijfers, heldere verbeterdoelen en grondige opvolging, interne en externe transparantie over de borging en verbetering van de onderwijskwaliteit.

 • 6
  Campussen
 • + 10.000
  Studenten
 • 25
  Bacheloropleidingen
 • 8
  Graduaatsopleidingen
Meer dan een opleiding

Co staat voor samen, we pakken je studie samen aan!

Naast opleidingen biedt Odisee een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waar wij je mee kunnen helpen!

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Inschrijven

Ben je er helemaal klaar voor en zie je studeren helemaal zitten?

Jongen - Gele muts