Bachelor Ergotherapie

Na de bachelor Ergotherapie bij Odisee zorg jij ervoor dat mensen met gezondheidsproblemen goed begeleid worden en opnieuw maximaal zelfredzaam gemaakt worden. Geef het beste van jezelf in een praktische opleiding die perfect bij jou past. Als ergotherapeut help je personen met een tijdelijk of permanent handelingsprobleem zo zelfstandig mogelijk activiteiten uit te voeren in hun dagelijks leven. Je bekijkt vooral wat iemand nog wél kan en gaat dan samen op zoek naar oplossingen voor praktische gevolgen van lichamelijke of psychosociale problemen. Via allerlei hulpmiddelen, omgevingsaanpassingen, begeleidingsmethoden en zelf bedachte creatieve oplossingen help je dus mensen participeren - thuis, op het werk, op school en in hun vrije tijd.  Wedden dat dat veel voldoening schenkt?

Ontdek hierna hoe je studie eruit ziet, welke vakken en stages je mag verwachten en in welke beroepen je na je opleiding terecht komt!

ergotherapie

Doe de studiekeuzetest en ontdek de opleiding die écht bij jou past!

Wat is Ergotherapie en wat houdt de opleiding precies in?

 • Les in kleine groepen
 • Gedeelde campus met patiënten
 • Training van sociale vaardigheden
 • Persoonlijke feedback

Ontdek de ergotherapeut in jezelf

In je eerste jaar leer je het fenomeen ‘mens’ kennen en bouw je expertise op over het menselijk handelen. Creatieve en expressieve belevingssituaties geven je inzicht in je eigen handelen, de factoren die je handelen bepalen en je dagelijkse gewoontes. Je krijgt van in het begin een helder beeld van wat de job van een ergotherapeut inhoudt. Je observeert en leert therapeutische basisvaardigheden aan. Ook je houding, manier van communiceren en sociale vaardigheden spelen een grote rol. Dankzij die grondige kennismaking ontdek je snel of er een ergotherapeut in jou schuilt.

Aan de slag

In de tweede opleidingsfase verschuift de aandacht naar het problematische handelen en hoe je daar als ergotherapeut mee omgaat. Je leert verschillende behandelmethoden en omgangsvormen kennen en oefent een pak specifieke beroepsvaardigheden, zoals een cliënten verplaatsen van een bed naar een rolstoel, een gestandaardiseerde test afnemen of een ‘slecht nieuws’-gesprek voeren.  Je leert professioneel redeneren, zodat je een doelgericht en effectief interventieplan kunt opstellen.

Jij als bijna-therapeut

In je derde jaar staan je bachelorproef en internationale stage centraal. Op het einde van het tweede jaar begin je je daar al op voor te bereiden: planning, organisatie, een taal studeren … Je denkt en handelt in het laatste jaar echt als de therapeut die jij (bijna) bent. Via een ruim aanbod aan keuzevakken bereid je je maximaal voor op de ergotherapeutische rol die jij wil opnemen. Odisee levert geen standaardtherapeuten af, maar therapeuten met een eigen professionele identiteit. 

Vaste lesstructuur

Elke week:

 • 2 vaste lesdagen op de campus
 • 3 dagen les naar keuze: op de campus of digitaal
Ergotherapie rolstoeltraining

Als je kiest voor de opleiding Ergotherapie bij Odisee, volg je op twee vaste dagen les op de campus: dinsdag en vrijdag. Als je dat wil, kun je ook de andere dagen op campus les volgen, maar dat is niet noodzakelijk. De lessen van die andere dagen worden namelijk ook in digitale zelfstudiepakketten aangeboden.  Die vaste lesstructuur zorgt ervoor dat de combinatie van studeren met een gezin of met een job mogelijk wordt.

Laat je overtuigen door onze studenten Ergotherapie

Ergotherapie studeren? Onze studenten aan het woord!

MEER WETEN

Op zoek naar het volledige studieprogramma van de opleiding Ergotherapie?

Extra troeven van je opleiding

Ook dit kan in de bachelor Ergotherapie

 • Samen sterk

  Tijdens je opleiding kom je meteen in contact met echte cliënten. Zo begeleid je in je eerste jaar al een activiteit  voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel in een dagcentrum, ga je observeren in een school of kinderdagverblijf en maak je van dichtbij kennis met de geestelijke gezondheidszorg.  Van bij de start staat een enthousiast docententeam paraat om je persoonlijk te coachen.

 • Studeer en onderneem tegelijk

  Ben je van plan om een eigen zaak uit de grond te stampen? Dan kun je bij Odisee een traject voor ondernemende studenten volgen waarin je meer flexibiliteit krijgt dan bij het modeltraject.

 • (Inter)nationale partners

  We werken samen met tal van ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, scholen, kinderdagverblijven, maatwerkbedrijven, dienstencentra of andere instellingen in Brussel, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Ook voor een onvergetelijke buitenlandse ervaring kunnen we rekenen op een uitgebreid netwerk, zowel binnen als buiten Europa.

Checklist!

Is de opleiding Ergotherapie iets voor jou?

 • Je legt graag dingen uit en moedigt mensen aan om actief mee te doen.
 • Je bent geboeid door de bewegende, denkende, handelende en voelende mens, kortom door de mens als complex geheel.
 • Je bent vindingrijk en bedenkt graag oplossingen voor grote en kleine problemen.
 • Om een doel te bereiken, geef je het beste van jezelf.
 • Je werkt graag zelfstandig maar samenwerken in een team vind je ook ok.
Meisje - nadenkend
De opleiding Ergotherapie bereidt je uitstekend voor op later, want je krijgt de kans om heel wat ervaring op te doen tijdens verschillende stages. In het laatste jaar zelfs drie keer twee maanden lang. Zo kun je alles wat je in theorie leerde toepassen in de praktijk. Ook bouw je al relaties op met patiënten, wat supertof en leerrijk is.
Nisrine Benmalek
Student Ergotherapie
nisrine - studente
Handen uit de mouwen en met de voeten in de praktijk

Wat mag je verwachten van de bachelor Ergotherapie?

Ervaar wat een beperking inhoudt

Tijdens de EMB-dag leer je zelf wat het is om met een beperking door het leven te gaan. Je komt er in contact met mensen met een beperking en zet je eerste stapjes in blindenvoetbal en rolstoeltraining: voor veel studenten het hoogtepunt van het jaar!

Gewoon doen!

De cocreatiedagen riepen we om verschillende redenen in het leven: je ontdekt er niet alleen jezelf, maar organiseert ook een activiteitendag voor mensen met een mentale of fysieke beperking. Op die activiteitendag krijg je meer inzicht in de handelingsproblemen waarmee mensen met een beperking dagelijks geconfronteerd worden.

Leren van elkaar

Als tweedejaarsstudent ga jij je vaardigheden (zoals rolstoelrijden) doorgeven aan eerstejaars. Zij evalueren samen met je docent je capaciteiten als therapeut en coach want ook in het beroepsleven zul jij je cliënten vaardigheden aanleren. De eerstejaars oefenen op hun beurt de vaardigheden die jij hen toonde. Als ze slagen voor de praktijktoets, mogen ze na een tijdje zelf optreden als ‘docent’ voor de studenten van andere opleidingen tijdens opleidingsoverschrijdende projecten. Zo leert iedereen van elkaar.

Werken met wereldculturen

Via het Diversiteit en Internationaal Project (DIP) maak je kennis met andere culturen en ga je dieper in op de cultuursensitieve zorg. Je leert onder andere omgaan met diversiteit en ontdekt al snel dat die verrijkend werkt. Ideaal vormt het DIP ook de aanzet voor een internationale ervaring voor elke student. Die kan lang of kort, ver weg of dichtbij zijn. En je campus ligt in Brussel: daar moet je natuurlijk van profiteren. Je kunt er als het ware een internationale ervaring opdoen in eigen land!

Handen uit de mouwen 3
Na je diploma

Wat na Ergotherapie?

Ergotherapie is een begeleidings- en behandelingsvorm voor kinderen, volwassenen en ouderen met een tijdelijke of blijvende handicap. Als ergotherapeut help je hen zoeken naar oplossingen voor dagelijkse problemen die voortvloeien uit hun ziekte, leeftijd of handicap. Die problemen kunnen zowel motorisch, zintuiglijk of psychisch als verstandelijk, sociaal of economisch zijn. 

Hoe ziet je job eruit? 

Je zorgt ervoor dat je patiënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Je leert hem of haar opnieuw dagelijkse handelingen zoals dingen vastnemen, eten, organiseren, schrijven, koken, kleren aantrekken en stofzuigen. Je geeft raad over aanpassingen aan de omgeving of gebruiksvoorwerpen. Je zoekt het evenwicht tussen wat mogelijk en wat wenselijk is, tussen het haalbare en het onbereikbare, tussen droom en realiteit. Ergotherapeut is een paramedisch beroep, een beroep dat rechtstreeks of zijdelings samenhangt met de geneeskunde. Als lid van het paramedisch team werk je samen met een arts aan het optimale herstel van je patiënten.

Waar kun je aan de slag?

 • Ziekenhuizen en revalidatiecentra
 • Het buitengewoon onderwijs en beschutte werkplaatsen
 • Psychiatrische centra en diensten, crisisinterventiecentra en centra voor geestelijke gezondheidszorg
 • Gezinsvervangende tehuizen, beschut en begeleid wonen en rust- en verzorgingstehuizen
 • Lokale en regionale dienstencentra en ziekenfondsen
 • Tewerkstellingsbegeleiding
Wat na je diploma 2

Of wil je verder studeren na je diploma Ergotherapie?

Er zijn heel wat interessante vervolgopleidingen waarmee je jouw kennis kunt verdiepen en/of verbreden, zoals de masters Ergotherapeutische Wetenschap; Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie; Psychologie of de banaba's Psychosociale Gerontologie; Geestelijke Gezondheidszorg of Creatieve Therapie. Sommige bacheloropleidingen bieden je een vast vrijstellingspakket aan: ontdek ze hier. Ook een opleiding rond specifieke behandelingstechnieken zoals Bobath (behandelingsmethode voor mensen met motorische problemen) is een optie, net als een bijscholing, bijvoorbeeld rond psychomotoriek.

Met een aantrekkelijk pakket aan vrijstellingen kun je in snel tempo – via een verkort traject – een aansluitende bacheloropleiding volgen. Dat kan in dagonderwijs, maar soms ook in avond- of afstandsonderwijs, wat perfect te combineren is met werk. Meer informatie vind je op odisee.be/vrijstellingen.

Ga internationaal

Bij Odisee verwelkomen we elk jaar gaststudenten uit buitenlandse partneruniversiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Ook buitenlandse gastdocenten verzorgen af en toe seminaries en colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding of stage in het buitenland te volgen. Handig, want een internationale stage is een troef op je cv. 

Hoe ziet de jaarplanning van Ergotherapie eruit?

Veel colleges

Je krijgt vier uur theorie per dag in lesblokken van twee uur, en twee uur begeleide werkcolleges. Tijdens die werkcolleges pas je de theorie uit de hoorcolleges toe om de leerstof beter te begrijpen en te verwerken. Per week heb je ongeveer twee vrije halve dagen. Die kun je goed gebruiken om te studeren of opdrachten te maken. Maandelijks organiseren we een extraatje met een van je toekomstige doelgroepen: een activiteit met mensen van het dagcentrum, observatie van peuters en kleuters of zelfs een workshop houtbewerking.

En veel stages

Daarnaast ga je na een observatiestage in het eerste jaar zelf aan de slag in de praktijk. Tijdens twee stageperiodes in jaar twee geef je zelf therapieën. Op het einde van je tweede stage ben je zelfs al eindverantwoordelijke voor drie therapieën en stel je zelf een dossier op. Natuurlijk krijg je bij alles wat je doet gedetailleerde feedback op maat. Beetje bij beetje krijg je meer verantwoordelijkheden en ben je in staat om enkel met behulp van coaching je werk te doen. In het derde jaar kies je voor een internationaal project of een internationale stage op jouw maat, of 'Internationalisation@home'.

Campus Brussel-Terranova

Kies je voor Ergotherapie, dan studeer en oefen je op de unieke Campus Brussel-Terranova, vlak bij de Nieuwstraat. Op deze campus krijg je pas echt voeling met de praktijk, want je werkt er met échte patiënten in échte situaties. Wil je bijvoorbeeld leren hoe je mensen leert koken met één hand of uit bad leert stappen met een been dat niet goed mee wil, dan moet je in Terranova zijn. In de skillslabs (oefen- en praktijklokalen) van de bachelor Ergotherapie train je alle vaardigheden die je als ergotherapeut moet beheersen.

 • 6
  campussen
 • + 11.000
  studenten
 • 27
  bacheloropleidingen
 • 12
  graduaatsopleidingen
 • 1 op 4
  volgt een opleiding op maat van volwassenen
Meer dan een opleiding

Co staat voor samen, we pakken je studie samen aan!

Naast opleidingen biedt Odisee een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waar wij je mee kunnen helpen!

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Inschrijven

Ben je er helemaal klaar voor en zie je studeren bij Odisee helemaal zitten?

Jongen - Gele muts