Onze waarden, onze missie, onze visie

Op deze pagina leer je meer over wie Odisee vandaag is, welke waarden we belangrijk vinden in onze werking en vooral waar we naartoe willen in de toekomst. Want we kijken al graag vooruit, richting 2027 zelfs. We noemen ons de co-hogeschool - maar van waar komt dat? En voor welk soort onderwijs staan we? Wat voor een community zijn we? Dat lees je allemaal hieronder.

waarden en normen
Onze opdracht, een tijdloze missie

Wat doen we, voor wie en met wie?

Wij zijn Odisee, een open gemeenschap van studenten, onderwijs- en werkveldprofessionals die samen leren, onderwijs maken en onderzoek doen.

Wat drijft ons, wat zijn onze kernwaarden?

 • Openstaan
 • Verbinden
 • Emanciperen
 • Grenzen verleggen
 • Gedreven
 • Optimistisch
 • Nieuwsgierig
 • Respectvol
 • Geëngageerd

Wij zijn Odisee...

We vormen hoogopgeleide professionals.
We zijn trots op onze afgestudeerden.
We hebben een overtuiging.

Wij, Odisee…

Geloven in de kracht van mensen.
Onze focus ligt op mensen, hun talenten en ontwikkeling.
Daarbij staat de student centraal.

Optimisme drijft ons in alles wat we doen.
We hebben vertrouwen in elkaar, delen ervaringen, kennis en vaardigheden in open netwerken.
Denken, durven, doen, doorzetten én dromen vormen ons leidmotief.
We omarmen verschillen.
Door intensief samen te werken en actief te participeren gaan we voor hoge kwaliteit, halen we het beste uit onszelf en geven we richting aan de toekomst.

Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Vanuit Vlaanderen en Brussel kiezen we voor Europa en de wereld.
Vanuit een christelijke traditie staan we open voor iedereen en stimuleren we een geloofwaardig maatschappelijk engagement.

Onze visie in beeld

De fundamenten van onze visie

Duurzaam, Inclusief, Wendbaar, Cocreatie

Duurzaam

Omdat de klimaatverandering, de krimpende biodiversiteit en toenemende maatschappelijke ongelijkheid belangrijke uitdagingen zijn. Omdat het engagement van de onderwijssector in deze globale realiteit er echt toe doet. Onder duurzaamheid verstaan we:

 1. Leerwinst boeken, een leven lang
 2. Praktijkgericht onderzoek als motor voor innovatie
 3. Duurzame campussen
 4. Efficiënte werking die ruimte creëert voor ontwikkeling
 5. Evenwicht tussen leven en werken

Inclusief

Omdat de studenten van morgen diverse achtergronden en verwachtingen hebben. Omdat open, toegankelijke leergemeenschappen een krachtige hefboom zijn voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Wendbaar

Omdat we leven in een snel veranderende maatschappij waar de arbeidsmarkt meer dan ooit in beweging is. Omdat de houdbaarheid van kwalificaties inkort, werkenden regisseur worden van hun eigen loopbaan, gewapend met 21ste-eeuwse vaardigheden en groeiend naar een professionele identiteit. Wendbaar betekent voor ons:

1. Regisseur van eigen leren en loopbaan

2. Net als inclusief en duurzaam een competentie voor de 21ste eeuw

3. Voeling met nieuwe evoluties, antennes naar buiten gericht

4. Vanuit open kaders flexibel toewerken naar doelstellingen

Cocreatie

Omdat uitstekende relaties met studenten en professionals ons continu gevoelig maken voor de groeiende diversiteit aan noden en behoeften. Omdat we de complexe uitdagingen van de toekomst alleen succesvol kunnen aangaan samen met onze belanghebbenden. Wat we willen realiseren is: 

1. Vaardig worden in samenwerking en cocreatie met elkaar, met studenten en externen

2. Samenwerking en cocreatie tussen diensten onderling, diensten en onderwijs en opleidingsteams.

Bachelor vastgoed header