Studietoelage

De studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid die je ontvangt om je studies mee te betalen. Het recht op een studietoelage zorgt er automatisch voor dat je recht hebt op het beurstarief voor je studiegeld (zie studiegeld).

 

Je hebt recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 

Studenten volgen les op campus Brussel
 1. 1

  Nationaliteitsvoorwaarde

  Je hebt de Belgische nationaliteit op 31 december van het academiejaar waarin je studeert OF je hebt een andere nationaliteit maar voldoet aan specifieke criteria.

 2. 2

  Pedagogische voorwaarde

  Je moet ingeschreven zijn met een diplomacontract voor minstens 27 studiepunten in een financierbare opleiding en je beschikt over voldoende studietoelagekrediet.

 3. 3

  Financiële voorwaarde

  Het inkomen van de leefeenheid (of gezin) waartoe je behoort moet onder een bepaalde grens liggen.

Omdat de wetgeving veel complexer is dan we hier kunnen uitleggen, neem je best een kijkje op www.studietoelagen.be of www.centenvoorstudenten.be voor meer informatie over de studietoelage en voorwaarden.

Voorschot op studietoelage

Omdat de berekening en uitbetaling van de studietoelage meestal even op zich laten wachten, kan je een voorschot op je studietoelage aanvragen tot de helft van het bedrag van de studietoelage. Het voorschot wordt na ondertekening van het contract binnen een week op je rekening gestort en later afgehouden van de uitbetaling van je studietoelage.

Voorschot aanvragen? Download het document 'Berekening studiegeld' dat voor jou van toepassing is (zie studiegeld), vul dit in, verzamel de nodige bijlagen en maak een afspraak met een medewerker van de sociale dienst op je campus.

 

Let op! In sommige gevallen heb je mogelijk geen recht meer op een studietoelage, maar kan je wel aanspraak maken op het verminderde (bijna-)beurstarief. Informeer je hierover bij de sociale dienst van je campus.

financie en verzekeringswezen

Studietoelage aanvragen

Je kan de studietoelage voor 2021-2022 aanvragen vanaf 1 augustus 2021. De uiterste aanvraagdatum is 1 juni 2022, maar we raden je aan om niet te lang te wachten met de aanvraag.

Hoe kan je de studietoelage van de Vlaamse overheid aanvragen? Sinds academiejaar 2021-2022 kan je de studietoelage enkel nog online aanvragen en vervalt dus de mogelijkheid om dit via de post te doen. Surf naar www.studietoelagen.be om je dossier op te starten. Je hebt een elektronische identiteitskaart en kaartlezer of een federaal token nodig om dit te kunnen doen.

TIP: Download de Itsme-app om jouw Studietoelage aan te vragen! Ook de medewerkers van de Sociale Dienst kunnen jou beter helpen wanneer jij deze app op jouw smartphone hebt staan! Meer info vind je op de website https://www.itsme.be/ of in deze handleiding. Of je kan deze handige instructievideo bekijken:

Zit je nog met vragen?

Heb je vragen over de aanvraag van je studietoelage, weet je niet welke documenten je moet toevoegen of aanleveren of onder welk statuut je valt? Kom dan langs of maak een afspraak met een medewerker van de sociale dienst van je campus. We helpen je graag verder.