Studiegeld

Het studiegeld in het hoger onderwijs is het inschrijvingsgeld dat je betaalt om te mogen studeren. Hoeveel je precies betaalt, hangt af van verschillende factoren:

 • of je voldoet aan de financiële voorwaarden van de afdeling Studietoelagen voor het bepalen van je recht op een studietoelage;
 • het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft (enkel voor niet-beurs en bijna-beursstudenten);
 • het saldo van je leerkrediet (enkel voor niet-beursstudenten).

Er zijn drie tarieven van toepassing:

2 studenten met laptop in breakruimte
 1. 1

  Het niet-beurstarief

  Dit reguliere tarief betaal je als je niet voldoet aan de financiële voorwaarden van de afdeling Studietoelagen en bijgevolg geen recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid.

 2. 2

  Het bijna-beurstarief

  Dit tussentarief betaal je als het inkomen waarop de afdeling Studietoelagen zich baseert maximaal € 3.602 (bedrag 2022-2023) hoger ligt dan de toegelaten inkomstengrens voor een studietoelage. Ook wanneer je geen recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je ouders een tweede eigendom hebben en je wordt afgewezen op basis van een KI (kadastraal inkomen) vreemd vermogen, heb je recht op dit tarief.

 3. 3

  Het beurstarief

  Dit is het laagste tarief en is altijd een vast bedrag, ongeacht je leerkrediet of het aantal studiepunten dat je opneemt. Dit tarief betaal je wanneer je voldoet aan de financiële voorwaarden van de afdeling Studietoelagen.

  Let op! In dit geval heb je meestal ook recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid.

Overzicht studiegelden 2022 - 2023

Diploma- en creditcontracten

Niet-beursstudent

Vast gedeelte: € 253,60
Variabel gedeelte: € 12,10 per studiepunt
Totaalbedrag voor 30 studiepunten: € 616,60
Totaalbedrag voor 60 studiepunten: € 979,60

Bijna-beursstudent

Vast gedeelte: € 253,60
Variabel gedeelte: € 4,40 per studiepunt
Totaalbedrag voor 30 studiepunten: € 385,60
Totaalbedrag voor 60 studiepunten: € 517,60

Beursstudent

Vast gedeelte: € 115,80
Variabel gedeelte: € 0 per studiepunt
Totaalbedrag voor 30 studiepunten: € 115,80
Totaalbedrag voor 60 studiepunten: € 115,80

Bachelor-na-bacheloropleidingen

Vast gedeelte: € 253,60
Variabel gedeelte: € 12,10 per studiepunt
Totaalbedrag voor 30 studiepunten: € 616,60
Totaalbedrag voor 60 studiepunten: € 979,60

Examencontracten

Vast gedeelte: € 115,80
Variabel gedeelte: € 4,70 per studiepunt

Verhoogd studiegeld bij ontoereikend krediet

(niet voor studenten met beurs- of bijna-beurstarief)
€ 12,10 per studiepunt waarvoor geen leerkrediet beschikbaar is.

Studenten uit het laatste jaar secundair onderwijs met een inschrijving voor max. 10 studiepunten

Vast gedeelte: € 57,90

Hoe en wanneer betaal ik mijn studiegeld?

Na de verwerking van je inschrijving of herinschrijving ontvang je een rekeningoverzicht voor de betaling van je studiegeld via mail.
In een eerste fase betaal je enkel de vaste kost van je inschrijving. Na goedkeuring van je Individueel Studieprogramma (ISP), zal je een tweede rekeningoverzicht via mail ontvangen.  

Je betaalt je studiegeld via overschrijving voor de vervaldatum die vermeld staat op het rekeningoverzicht.

Naast het studiegeld moet je ook nog rekenen op opleidingsspecifieke kosten. De kosten variëren per opleiding. Als je voldoet aan de inkomstencriteria voor de studietoelage van de Vlaamse Overheid, kun je inschrijven tegen een verlaagd studiegeld: het beurstarief.
 

Bedrijfsmanagement financie- en verzekeringswezen

Enkele tegemoetkomingen

Wil je graag je studiegeld gespreid betalen? Vraag dan van zodra je je rekeningoverzicht ontvangen hebt een spreidingsplan aan bij een medewerker van de sociale dienst op je campus. Lees er hier meer over.

Als je werken met studeren combineert, heb je in bepaalde gevallen recht op opleidingscheques om je studiegeld te betalen. 

Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je studeren met behoud van je werkloosheidsuitkering zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Meer informatie vind je hier.

Via de KMO-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleidingen bij erkende dienstverleners. Op deze manier kan je een deel van je studiegeld laten betalen door de overheid.
Ondernemers of vrije beroepen kunnen hier gebruik van maken. Meer info vind je op de website www.agentschapondernemen.be

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Studentenadministratie (sa@odisee.be).

 • Enkel het studiegeld kan worden betaald via KMO-portefeuille.
 • Je kunt hiermee dus niet betalen voor cursusmateriaal, sportkaart, cultuurkaart, verzekering, toegang tot digitale leeromgeving voor examencontracten en de administratieve kosten aangerekend bij uitschrijving.
 • De aanvraag bij de KMO portefeuille moet ingediend worden binnen de twee weken na de start van de opleiding! Nadien kan dit niet meer aanvaard worden.
 • De aanvangsdatum van de opleiding is de startdatum van het academiejaar of je effectieve inschrijvingsdatum.
 • Bij je aanvraag moet je steeds het correcte studiegeldtarief vermelden. Hou hiermee rekening bij je inschrijving en opmaken van je ISP.
 • Als dienstverlener kies je voor Odisee – Graduaats- en Bacheloropleidingen met erkenningsnummer DV.O100326
volwassenen

Vragen voor de sociale dienst

Heb je geen studietoelage- of jokerkrediet meer? Ingeschreven met een creditcontract? Voldoe je niet (meer) aan de pedagogische voorwaarden, maar wel aan de financiële? Dan kom je mogelijks ook in aanmerking voor het beurs/bijna-beurstarief! Contacteer steeds de sociale dienst van jouw campus om dit voor jou te bekijken.