Uitvoeringsleidraad voor EPB-aanvaarde bouwknopen II

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Uitvoeringsleidraad voor EPB-aanvaarde bouwknopen II

Het doel van dit project is om een werfapplicatie voor uitvoerders te ontwikkelen, zodat EPB-aanvaarde bouwknopen steeds correct worden uitgevoerd.

In de voortdurende evolutie op het gebied van energiebewust en duurzaam bouwen, is de uitvoerder een belangrijke schakel! De actuele concepten omtrent duurzaam bouwen, energiebewust bouwen, passieve gebouwen, lage-energiegebouwen e.d. kunnen enkel slagen in hun opzet bij een professionele, correcte uitvoering.

Al te vaak worden we geconfronteerd met slecht uitgevoerde bouwdetails. De oorzaak ligt hoofdzakelijk bij de gebrekkige kennis over de huidige EPB-regelgeving, onvoldoende kennis van nieuwe materialen en hun correct gebruik, het niet begrijpen van technische fiches ... Daarnaast situeert het probleem zich ook in de manier waarop gecommuniceerd wordt omtrent de bouwknopen naar de uitvoerder toe en het gebrek aan een educatieve vertaalslag van deze theoretische kennis.

Een oplossing zoeken voor bovenstaande twee problemen was de kernopdracht van het voorbereidende TETRA-project. Als mogelijke oplossing voor deze twee problemen zijn educatieve animaties naar voorgekomen. Elke animatie zal stap per stap de uitvoering van een bouwknoop weergeven. Deze zullen educatieve animaties zullen samen met leidraden in pdf-vorm verzameld worden op een vrij te raadplegen webapplicatie.

Tijdens dit project zal in de eerste plaats het verfijnen van de modelapplicatie de hoofdopdracht zijn. Vervolgens zullen er een reeks van educatieve animaties worden gemaakt en getest worden in het werkveld.

bouwknopen app
Partners

Onze partners

 • AVG Consulting
 • DDL Bouw
 • T-palm - Elbo nv
 • Vlaamse Confederatie Bouw
 • VDAB Vlaanderen
 • Soprema
 • Cit Blaton
 • De Clippel nv
 • VTI Brugge
 • Passiefhuis - Platform
 • WTCB
 • fvb-ffc constructiv
 • Foamglas

Wil je meer weten over dit project?