Basisvoorwaarden studentenparticipatie

Samen met de hogeschool streven we duurzame studentenparticipatie na. De voorbije academiejaren werden op Vlaams niveau (oa. door de Vlor en de Vlaamse vereniging van studenten) enkele drempels vastgesteld en blootgelegd. Binnen onze eigen hogeschool zijn we trots op de engagementen die onze studentenvertegenwoordigers aangaan, maar zijn ons bewust dat die vrijwillige inzet ook een inspanning vraagt.

Tijd voor een concrete aanpak! In de schoot van onze Algemene vergadering en na verdere afstemming met onze opleidingen zijn we fier dat we vanaf AC23-24 aan de slag kunnen met, de basisvoorwaarden studentenparticipatie.

Op deze pagina ontdek hoe je als officieel verkozen studentenvertegenwoordiger in dialoog kan treden met je opleiding, welke stappen je concreet zet en ook....waartoe wij ons verplicht voelen als studentenraad wanneer het toch wat minder vlot zou lopen.

Studenten aan tafel campus Aalst
 1. 1

  Voor wie gelden de basisvoorwaarden?

  Odisee hogeschool draagt participatie een warm hart toe. Ze erkent haar studentenvertegenwoordigers als (even)waardige partner om onze co-creatieve visie na te streven. 

  Stelde jij je kandidaat voor de studentenraad en werd je verkozen? Dan kan je aan de slag. Heb je al een vaste rol of opdracht binnen de studentenraad, dan weet je inhoudelijk wat je te wachten staat. Maar als studentenvertegenwoordiger zit je misschien nog met enkele vragen. Indien je geen goed beeld hebt waaraan je je als studentenvertegenwoordiger kan verwachten, neem je best even contact op met onze bestuurder participatie. We zijn er van overtuigd dat, na een korte babbel, je dan goed aan de slag kan.

   

 2. 2

  Ga in dialoog met je opleiding

  Zodra je weet waarmee je dit academiejaar aan de slag gaat (bv: je neemt deel aan een (interne) stuurgroep, je werkt mee aan de kwaliteitszorg van je opleiding of hogeschool, je zet je actief in op je campus,…), plan je een gesprek in met de trajectbegeleider van je opleiding. Binnen jouw individueel studieprogramma (ISP) bepaal je samen jouw studielastvermindering (geen vrijstelling). Als studentenvertegenwoordiger kan je aanspraak maken op minimum drie studiepunten studielastvermindering. De studiepunten kunnen gekoppeld worden aan verschillende opleidingsonderdelen (opo’s).

  Een concreet, fictief voorbeeld: Als studentenvertegenwoordiger neem je deel aan een kwaliteitsscreening en moet hierover intern (schriftelijk) rapporteren. In het gesprek met jouw trajectbegeleider, en op basis van jouw ISP, bepalen jullie een studielastvermindering binnen volgende OPO's: Communicatieve vaardigheden, Zakelijk schrijven en Vergadertechnieken. Tijdens dit gesprek vertrek je ieder vanuit een andere rol. Jouw trajectbegeleider kent de leerinhouden van deze vakken en jij weet wat je hoopt te realiseren als studentenvertegenwoordiger. Dit is de basis om samen te bepalen voor welke deel(OPO's) je een afwijking krijgt, en welke (deel)opdrachten je niet dient op te nemen binnen deze OPO's.

 3. 3

  Afwijking ECTS-afspraken

  De afspraken rond de studielastvermindering die je maakt met je trajectbegeleider, leg je vast in het formulier ‘aanvraag afwijking ECTS-afspraken’

  TIP: Maak concrete afspraken. Spreek bijvoorbeeld heel concreet af wanneer een opleiding de afwijking nog kan terugnemen. Zo weet je goed waar je voor staat.

 4. 4

  Je komt de gemaakte afspraken niet na. Wat dan?

  We gaan in academiejaar 2023-2024 voor het eerst aan de slag met deze vernieuwde aanpak. Als studentenraad, monitoren we graag de werking in academiejaar 23-24. In maart 2024 volgt een tussentijdse evaluatie.

  Als studentenraad voelen we het als onze plicht om de opleiding te contacteren, wanneer jij niet actief participeert als student. Een opleiding kan dan, op basis van de gemaakte afspraken, de afwijking ECTS ongedaan maken. Als student moet je dan de toegekende studielastvermindering opnieuw opnemen.

  Als opleiding kan je uitdagingen of verbeteringskansen bezorgen aan Stijn Depuydt, Stafmedewerker studentenpartipatie en facilitator Algemene Studentenraad. We nemen deze graag mee naar de evaluatie.

Stuver zijn is een leuke manier om studenten uit andere opleidingen en campussen te leren kennen. Tijdens de vergaderingen worden we Odiseebreed op de hoogte gebracht wat leeft en krijgen we ook de kans hier ons zegje over te doen...Zeker de moeite om dit engagement aan te gaan.
Lieselot Schokaert
Alumni academiejaar 22_23 Verpleegkunde Aalst
Lieselot Schockaert
Nog vragen over de basisvoorwaarden?

Wens je nog meer info of zit je nog met een vraag?