Afwijkingen ECTS-afspraken

Je kunt de inhoudelijke studie-informatie van een opleidingsonderdeel (ECTS-fiche) raadplegen in het onderwijsaanbod. Je vindt hier per opleidingsonderdeel een beknopt overzicht van verwachte aanvangcompetenties, doelstellingen, competenties & beheersingsniveau, leerinhoud, leertrajecten en onderwijsmethoden, evaluatiemodaliteiten en studiemateriaal.

In de ECTS-fiche vind je ook een verwijzing naar de bijlagen voor de stages en naar de richtlijnen voor de bachelorproef en de eindproef. De ECTS-fiches kunnen aangepast worden tot uiterlijk 15 september voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester en tot uiterlijk 31 januari voor de opleidingsonderdelen van het tweede semester. De ECTS-fiches maken integraal deel uit van het Onderwijs- en Examenreglement.

Om de eventuele afspraken die afwijken van de bepalingen in de ECTS-fiche tussen jezelf en een docent vast te leggen, moet je het formulier 'Aanvraag afwijking van de ECTS-afspraken' gebruiken. Dit formulier vermeldt o.m. opleidingsonderdeel, docent, student, de overeen­gekomen bepalingen en een handtekening van de betrokken student, docent en de verantwoordelijke studie- en trajectbegeleiding.

Na ondertekening bezorg je een exemplaar aan de dienst Studentenadministratie.

Mentoring en coaching 2