Functieprofielen - Studentenraad Odisee

Ontdek hieronder voor welke functies we kandidaten zoeken en wat deze taak precies inhoudt. 

Word vertegenwoordiger van jouw opleiding!

Als je ervoor kiest om vertegenwoordiger te worden van je opleiding, word je het aanspreekpunt voor je medestudenten. Je wordt de link tussen de studenten van je opleiding en de Algemene Studentenraad. Dit wil zeggen dat je deelneemt aan de vergaderingen van de ASR (ongeveer 3 vergaderingen per semester). Deze vergaderingen zijn open voor alle studenten, dus ook als je niet verkozen wordt, ben je hier zeker welkom. Je debatteert er mee over allerlei onderwerpen die de studenten aanbelangen, en je verdedigt de belangen van je medestudenten. Op die manier kan je input leveren voor het beleid van de instelling. Bovendien heb je de mogelijkheid actief te participeren als je ervoor kiest een mandaat op te nemen binnen de studentenraad.

Daarnaast ben je ook de link tussen de studenten van je opleiding en je docenten. De verkozen kandidaten zullen worden uitgenodigd voor de opleidingsvergaderingen. We spreken hier van “Kernteams” . Zij houden zich met twee belangrijke aspecten van de opleiding bezig: het curriculumgerelateerde (o.a. de vakken en de structuur van het programma) en het studentgerelateerde (o.a. de examens en individuele studieprogramma’s). In deze vergaderingen komen docenten, personeel en studenten samen. Het aantal plaatsen voor studenten in deze vergaderingen verschilt per opleiding. Dit is de perfecte gelegenheid om als student suggesties te doen om zo je opleiding te verbeteren.

Bekijk hier het functieprofiel voor Opleidingsvertegenwoordiger!

Word vertegenwoordiger van jouw campus!

Als je ervoor kiest om vertegenwoordiger te worden van je campus, word je het aanspreekpunt voor je medestudenten. Je maakt deel uit van de studentenvertegenwoordiging in de Campusraad. Hier wordt alle materie met betrekking tot studentenvoorzieningen besproken op de campus. Je debatteert mee over verschillende aspecten van het campusleven, zoals voeding (het studentenrestaurant), mobiliteit, studentenhuisvesting, studentenbegeleiding etc.

Net als de opleidingsvertegenwoordiging, gebeurt de campusvertegenwoordiging op verschillende niveaus. Allereerst is er de studentendelegatie van de Campusraad. Naast studenten zetelen er in deze raad ook docenten en overig personeel van de instelling.

De studentendelegatie duidt bij het begin van het academiejaar zijn vertegenwoordigers aan in de overkoepelende STUVO-raad. Dit is het orgaan waarin het beleid van STUVO+ vormgegeven wordt.

Daarnaast bouw je samen met verkozen en niet-verkozen studentenvertegenwoordigers van jouw campus aan een optimale leer- en campusomgeving. Je zorgt voor de coördinatie van deze groep van studenten. Je behapt de noden en wensen van de studenten op jouw campus goed en weet deze precies te vertalen naar de medewerkers op jouw campus.

Op onze ‘gemengde’ campussen te Aalst, Brussel en Gent houden we hiervoor nauw contact en overleg met de KU-Leuven studenten op deze campussen. Studentennoden zijn vaak gemeenschappelijk van aard. Toch? We streven hier dan ook steeds naar een consensus.

Tot slot zetel je ook in het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad. Dit is het bruisende hart van de ASR! 

Bekijk hier het functieprofiel voor Campusvoorzitter!

Word lid van het Dagelijks Bestuur!

Het Dagelijks Bestuur is de draaiende motor van onze Algemene Studentenraad. Dit team van studenten kent geen grenzen. Ze gaan op intensieve wijze aan de slag en in dialoog met onze Hogeschool.

Aan een hoog tempo schrijven ze nota’s, lopen ze van de ene vergadering naar de andere, monitoren alle lopende projecten of sturen ze ze bij... .

Je zou haast denken dat dit geen fijne uitdaging is als student? Maar niets is minder waar. Elke student die in het Dagelijks Bestuur gezeten heeft kijkt hier zéér voldaan op terug.

Onderstaand geven we je een overzicht van onze bestuursfuncties. In de laatste fase van de verkiezingen kan je je hiervoor kandidaat stellen. Maar neem gerust al contact op. We geven je graag op voorhand al wat meer uitleg!

 

- Voorzitter Algemene Studentenraad (bekijk hier het functieprofiel)

- Bestuurder Communicatie (bekijk hier het functieprofiel)

- Bestuurder Participatie (bekijk hier het functieprofiel)

- Bestuurder Extern (bekijk hier het functieprofiel)

- Campusvoorzitter (bekijk hier het functieprofiel)

- Coördinator studentenleven (bekijk hier het functieprofiel)

- Secretaris (bekijk hier het functieprofiel)