Sociaalwerkpraktijken in Brusselse religieus geïnspireerde initiatieven

In dit project brengen we een zo ruim mogelijke variatie van geloofs- en levensbeschouwelijke organisaties (FBO’s) in Brussel in kaart en verrichten we een praktijkonderzoek over hoe de samenwerking met sociaalwerkorganisaties kan verbeterd worden. In de postseculiere samenleving nemen FBO’s een belangrijke rol op in de ondersteuning en hulpverlening aan kwetsbare groepen die door de mazen van het net vallen. We verrichten een uitgebreid veldonderzoek om de variatie van FBO's in kaart te brengen en zetten een actieonderzoek op in samenwerking met praktijken, FBO’s, studenten, docenten en onderzoekers. We ontwikkelen een vormingspakket voor sociaal werkers en opleidingen.

Solidariteit
Looptijd
/
Financiering
PWO
Onderzoeksproject

Sociaalwerkpraktijken voor mensen met precaire verblijfsstatuten in Brussel: een verkenning van religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde solidariteitsinitiatieven

In dit project bestuderen we de banden tussen religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties (FBO’s) en welvaartsstaatsinstellingen (WSI’s). De nationale welvaartsstaat heeft vandaag (nog) geen antwoord op een aantal nieuwe uitdagingen in onze snel veranderende wereld. FBO’s komen tegemoet aan een aantal van deze uitdagingen en worden steeds belangrijker in de organisatie van sociale steun en solidariteit. Vooral in steden met veel diversiteit zien we dat geloofsovertuigingen van mensen terug meer plek opnemen in het openbare leven.

In de huidige maatschappelijke context wordt vaak met achterdocht naar deze trend gekeken. Toch hebben FBO’s heel wat troeven in huis om met de uitdagingen van onze tijd om te gaan. Er is nood aan onderbouwing en nuance in het debat over hoe solidariteit eruit zou moeten zien. Daarom bekijken we in dit project wat FBO’s in Brussel doen in hun alledaagse praktijken en hoe ze zich verhouden tot WSI’s en de welvaartstaat. De focus ligt daarbij op de doelgroep mensen met een precair verblijfsstatuut.

Concreet beoogt het project om:

  1. een sjabloon voor een (dynamische en interactieve) sociale kaart te ontwerpen van FBO’s in Brussel;
  2. op maat gemaakte community service learning onderwijsmodules (voor studenten sociaal werk) en vormingen (voor het Brusselse sociale werkveld) te ontwikkelen, op basis van diepgaand kwalitatief veldonderzoek bij Brusselse FBO’s en WSI’s en
  3. de samenwerking tussen seculiere en religieuze vormen van solidariteit te verbeteren.

Centraal staat het idee dat we moeten inzetten op een sociaal werk dat de brug kan leggen naar en op basis van complementariteit kan samenwerken met FBO’s.

Onze partners

Co-promotor:  Peter Raeymaeckers, opleiding master sociaal werk (Universiteit Antwerpen)

Partners: ORBIT vzw / Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw / Foyer vzw

Wil je meer weten over dit project?