Dekolonisering en het sociaal(-cultureel) werk

Na jaren van gericht beleid worstelen sociaal(-culturele) organisaties (van onderwijs, tot onderzoek en praktijk) nog vaak met diversiteit. Het aantal werkkrachten met migratieachtergrond blijft laag en onderwijsinstellingen ervaren uitdagingen bij het realiseren van een maatschappelijk representatieve studenten in- en uitstroom.

stock diversity
Looptijd
/

Dit onderzoek verkent de mogelijkheden van processen van dekolonisering (die nu vooral in de academische en culturele sectoren leven) als alternatief voor diversiteitsbeleid. Kunnen processen van dekolonisering een alternatief zijn voor het diversiteitsbeleid? Het is hierbij gericht op instellingen die een divers publiek willen verbinden met hun project. 

Credits voor dit onderzoek gaan ook naar Jan Van den Broeck.

Wil je meer weten over dit project?