Sociaal schaduwwerk in de superdiverse stad: hybridisering en politisering bij informele en non-formele spelers in Brussel

Hybridisering en gemeenschapsinitiatief in de superdiverse stad”: welke rol speelt het sociaal schaduwwerk in Brussel? Nemen ze vooral dienstverlening en ontmoeting op? Of gaan ze ook aan de slag met de politieke opdracht van sociaal werk?

Looptijd
/
Financiering
PWO impuls

Beschrijving

We exploreren in dit onderzoek over het “Sociaal schaduwwerk in de superdiverse stad: hybridisering en politisering bij informele en non-formele spelers in Brussel” welke rol informele en non-formele spelers spelen op het sociaalwerkterrein van de stad. We stellen daarbij een reeks vragen vanuit het normatieve mensenrechten- en grondrechtenkader waarop sociale professionals zich beroepen. Dat geldt zowel voor sociaal werkers, voor “gespecialiseerde ondersteuner-begeleiders” als voor gezinswetenschappers. We onderzoeken drie dimensies die op elkaar inwerken.

 • HYBRIDISERING

  We vertrekken vanuit de feitelijke situatie van het sociaal schaduwwerk om in kaart te brengen hoe sociale professionals omgaan met nieuwe noden vanuit de stedelijke conditie van superdiversiteit. We koppelen deze exploratiefase en “mapping”, aan het vraagstuk rond hybridisering richting een gemeenschap gericht op informele en niet-formele actoren op het terrein.

  We bevragen een reeks organisaties die op de naad van het informele, non-formele en formele werken. Dat zijn organisaties die onder de noemer van “sociaal schaduwwerk” functioneren: zowel enkele religieuze organisaties, etnisch-culturele spelers als sleutelfiguren die een informeel netwerk rond zich organiseerden.

 • POLITISERING

  Vervolgens stellen we vanuit deze descriptieve onderzoeksfase, de eerder normatieve vraag wat dat betekent voor “politisering”? Hybridisering richting gemeenschapsinitiatief betekent verwijst naar bewegingen richting “het private”, terwijl “politisering” net een beschrijving is van “het publiek maken van private kwesties”. Is het zo dat hybridisering richting gemeenschap betekent dat men zich segregeert in het private? Of betekent deze schijnbaar “interne trend” (hybridisering richting gemeenschap) ook dat er externe bruggen gebouwd worden om kwesties publiek te maken, en de bestaande orde te verstoren? Verzet men in het sociaal schaduwwerk de bakens voor sociale professionals, waarbij men het denken en handelen tracht te veranderen.

  We bouwen daarbij voort op bestaand onderzoek naar “zelforganisaties”, onderzoek over de politieke functie van zelforganisaties en over de rol van zelforganisaties in welzijnsnoden en onderzoek over sleutelfiguren, maar ook op bijdrages over sociaal schaduwwerk en transnationaal sociaal werk.

 • HANDELINGSKADERS VOOR SOCIALE PROFESSIONALS

  We doen niet alleen een mapping van het wat en het hoe van “hybridisering richting gemeenschappen” en “politisering” als het publiek maken van private kwesties, noden en behoeftes, maar we mappen ook de concrete interventielogica’s van informele en niet-formele spelers.

Doelstellingen

 1. Inzicht krijgen in de complexer wordende praktijk op het terrein door mapping en diepteonderzoek.
 2. Uitwisseling en samenwerking binnen SAW versterken ivm thema’s van hybridisering en politisering.
 3. Inhoudelijke bijdrage leveren vanuit Brusselse context aan de Sociaalwerkconferentie 2022 en aan een publicatie van het PARKS-onderzoekconsortium van Vlaamse sociaal werkopleidingen getrokken door SAM vzw.
 4. Tools en expertise ontwikkelen en aanreiken voor coaching, training en vormen van sociaal werkers in het brede sociaal werkveld met het oog op het professioneel omgaan met sociaal schaduwwerk binnen grootstedelijke context.
 5. Inzicht geven in nieuwe dynamieken, zorgrelaties en uitdagingen op het terrein via lesmateriaal. We vertrekken vanuit de premisse dat sociaal werkveld minimaal moet weten dat sociaal schaduwwerk bestaat. Of samenwerken mogelijk is, is een 2de vraag. Enkele blinde vlekken van informeel sociaal werk mee blootleggen is ook een doel van dit project.

Wil je meer weten over dit project?