Informele sociaalwerkpraktijken rond verborgen thuisloosheid in het Brussels Gewest

Looptijd
/
Financiering
PWO

Dit onderzoek loopt sinds oktober 2019. Verborgen thuisloosheid verwijst naar mensen die geen eigen en/of geschikte woning hebben maar die ook niet op straat leven of gebruik maken van erkende opvangstructuren. Er is nog weinig geweten over hun levensstijl maar het thema wint aan aandacht.

De hypothese van het onderzoek is dat informele sociaalwerkpraktijken (bv. burgerinitiatieven, zelforganisaties en religieuze organisaties) een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van (verborgen) thuislozen.

Verborgen thuisloosheid onderzoeksproject

Onderzoeksvragen en -methoden

Het betreft een mixed-methods onderzoek met volgende onderdelen:

Welk preliminair beeld leveren bestaande data op over verborgen thuisloosheid en informele sociaalwerkpraktijken in Brussel?

Dit onderdeel werd uitgewerkt in een verkennende literatuurstudie over het gebruik van de term ‘hidden homelessness’ in de literatuur. Het artikel wordt gepubliceerd in Social Policy en Society, en is beschikbaar op aanvraag.

Wat betreft de Brusselse context verkenden we de dak- en thuislozensector tussen oktober 2019 en maart 2020. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor de ruimere gevolgen van de Brusselse huisvestingscrisis binnen het Brussels middenveld.

Wat zijn de ervaringen, noden en strategieën van mensen in (risico op) verborgen thuisloosheid?

Hiervoor volgt een participatief actie-onderzoek waarbij mensen uit de doelgroep worden betrokken.

Hoe kan de hulp die (in)formele sociaalwerkpraktijken bieden aan verborgen thuislozen verder verbeteren?

Het onderzoek leidt tot tools die bijdragen aan de preventie van verborgen thuisloosheid en de ondersteuning van mensen in een situatie van verborgen thuisloosheid.

Publicaties

Onze partners

  • Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg;
  • La Strada, Steunpunt Thuislozenzorg Brussel;
  • Rhea, Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (VUB)

Wil je meer weten over dit project?