Insjalet Storytelling

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Insjalet

Insjalet is een mobielen houtbouwsel. Het is een houten doos op wieltjes die je door zijn motor gemakkelijk van wijk tot wijk trekt. Op een zelfgekozen plek houd je halt. Je klapt de luifels open, haalt er de zitboxen, tafeltjes en krukjes uit. Er is koffie. Er is thee en er zijn koekjes. Gezellig babbel je met elkaar op eender welke plek in een Brusselse wijk. Of je zet je gedeeld verhaal creatief om in een kort, digitaal verhaal (digital stories). De Insjalet is een publieke ontmoetingsruimte geworden. De bewoners maken hun verhalen & noden zichtbaar voor een breder publiek. Ze laten echt iets van hun zelf in de wijk achter.

Aan jou nu om je verbeelding te laten spreken en de nog ongekende mogelijkheden van Insjalet in de publieke ruimte te verkennen, rond de drie functies die de Insjalet in zich heeft: ontmoeten, vertellen, tonen.

Insjalet storytelling

Methodiek

Insjalet is ook een methodiek in volle ontwikkeling. Met de mobiele chalet willen we het proces van digital storytelling afstemmen op wijkgerichte interventies rond een veelheid van maatschappelijke thema’s (conflicten, noden van jongeren, verborgen kwetsbaarheid) die vaak onzichtbaar of onbesproken blijven. Insjalet ontvouwt zich als een democratisch experiment, mobiliseert stedelijk burgerschap, stimuleert dialoog, maakt het onzichtbare zichtbaar, en geeft aan bewoners recht op hun stad.

Lerende gemeenschap

Insjalet is een duurzame samenwerking tussen burgers, professionals, onderzoekers, studenten. In een lerende gemeenschap ontdek je een gezamenlijk engagement. Je benoemt samen maatschappelijke thema’s, je leert constructief uit spanningen en conflicten, je deelt ervaringen vanuit verhalen en gezamenlijke activiteiten.

Met onze mobiele chalet, met digital storytelling en publieke toonmomenten maken we lerende gemeenschappen mogelijk op straten en pleinen.

Insjalet

Onze partners

Insjalet is ontstaan vanuit Odisee in samenwerking met de Buurtwinkel Anneessens en Samenlevingsopbouw Brussel. Insjalet is ondertussen uitgegroeid tot een dens netwerk van partners. De stichtende leden zijn Odisee, Muntpunt en Joenes. Zij beheren het intellectueel eigenaarschap van het mobielen houtbouwsel. Ze coördineren en faciliteren de workshops, beheren de methodiek- en projectontwikkeling. Met de partners van de deelprojecten vormen ze de lerende gemeenschap.

Werken ondertussen mee aan de uitbouw van de lerende gemeenschap van Insjalet: Wijkacademie Molenbeek, Gemeente Molenbeek, Citizenne, Zonnelied vzw, VGC, VUB, KULeuven, European Forum for Restorative Justice.

Wil je meer weten of samenwerken?