Re-boot 4 Inclusion

Looptijd
/
Financiering
ESF
Re-boot 4 Inclusion

Onze partners

Verso (promotor), Minderhedenforum, GTB, Acerta, Agentschap Integratie & Inburgering, VIVO, CIFAL Flanders, RIZIV, De Werkplekarchitecten, GRIP, The Shift. Dit project gebeurt met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

ESF investeert in jouw toekomst
Onderzoeksproject

Re-boot 4 Inclusion

Vlaanderen stelt zich tot doel om tijdens deze beleidslegislatuur de werkzaamheidsgraad structureel te verhogen en meer mensen aan de slag te hebben. In dit project wil Verso samen met diverse partners daartoe bijdragen door ondernemingen en werkvloeren in Vlaanderen bewust te maken van de mogelijkheden van alle talenten op de arbeidsmarkt.

Het project vertrekt vanuit twee aanknopingspunten waarmee een onderneming en/of werkvloer te maken heeft en waarrond een dienstverlening wordt uitgewerkt:

1) De invulling van vacatures rekening houdend met het beschikbare arbeidspotentieel (instroom).

2) Werknemers duurzaam aan de slag houden in huidige of nieuwe functie of sector (retentie).

De partners in dit project bieden hiervoor een coherent ondersteuningsaanbod aan ondernemingen, werknemers, werkzoekenden/inactieven en actoren in het sociaal overleg om dit structureel aan te pakken en stappen te zetten richting de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt.

stock foto 2

Wil je meer weten over dit project?