Starters in de jeugdhulp

In dit participatief actieonderzoek gaan we aan de slag met vijf organisaties uit de jeugdhulp. We onderzoeken hoe startende leefgroepbegeleiders hun job ervaren. Samen met werknemers en werkgevers onderzoeken we welke interventies in de privé- en werksituatie kunnen leiden tot meer veerkracht, meer werkbaar werk en een betere retentie. Als uitkomst van dit traject willen we aan het einde van het project een aantal laagdrempelige, toegepaste instrumenten uitwerken die bruikbaar zijn voor werknemers (het verhogen van veerkracht) en werkgevers (het voeren van een geïntegreerd HR-beleid).

Woman comforting desperate girlfriend and embracing gently
Looptijd
/
Financiering
PWO

In een eerste stap rekruteren we vijf organisaties. In een tweede stap zetten we in elke organisatie een projectteam op, bestaande uit medewerkers van verschillende lagen van de organisatie (directie, middenkader, uitvoerend personeel). In een derde stap vindt in elke organisatie een verkennende analyse plaats via bevragingen op de verschillende niveaus van de organisatie. In een vierde stap wordt samen met de organisaties een actieplan opgezet voor het installeren van een geïntegreerd HR-beleid. In de vijfde stap analyseren we de afgelegde trajecten, formuleren we algemene conclusies en beleidsaanbevelingen en leggen we de laatste hand aan het uitwerken van instrumenten op maat van werknemers (veerkracht) en werkgevers (geïntegreerd HR-beleid).

Maak kennis met de onderzoekers

Onze partner

Wil je meer weten over dit project?