Disability Inclusive Job Crafting

Looptijd
/
Financiering
ESF
Disability Inclusive Job Crafting

Onze partners

Dit project kwam tot stand met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in samenwerking met:

ESF investeert in jouw toekomst
Onderzoeksproject

Disability Inclusive Job Crafting

Met het ESF-project Disability Inclusive Job Crafting wilden we de employability van medewerkers met een fysieke en licht verstandelijke arbeidshandicap vergroten, door hen te ondersteunen bij het ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘durven’ job craften.

Onder job crafting verstaan we het proactief zelf aanpassen van verschillende taakgerichte, relationele, contextuele  en cognitieve aspecten van het werk, zodat medewerkers doelen na kunnen streven die voor hen belangrijk zijn.

Job crafting is een vaardigheid en kan dus aangeleerd worden. Wie minder vaardig is, kan via diverse dienstverleners een training en/of begeleidingstraject volgen. Omwille van de kostprijs en de duur is het bestaande aanbod van deze dienstverleners voor mensen met een beperking vaak weinig toegankelijk. Bovendien is job crafting een zeer talige methodiek, met als nadeel dat laaggeschoolden of mensen met een licht verstandelijke beperking drempelvrees kunnen hebben.

Daarom ontwikkelden we in dit project een nieuwe dienstverlening waarbij job crafting gedrag gestimuleerd en begeleid werd via micro-interventies (d.i. zonder intensief contact met een trainer of coach, maar middels online communicatietechnologie zoals een website, Facebook, WhatsApp, mobiele app … ) en dit op maat van mensen met een licht verstandelijke beperking. Door job crafting toegankelijk(er) te maken voor werknemers met een beperking wilden we hen in staat stellen om zelf te kunnen werken aan het bevorderen van hun duurzame inzetbaarheid.

Kantoor

Wil je meer weten over dit project?