Gevangenisarbeid en logistiek

Looptijd
/

Dit project bevatte twee speerpunten: enerzijds nagaan of de tewerkstelling in de gevangenissen vorm kan krijgen als logistieke tewerkstelling; en anderzijds wat de randvoorwaarden zijn voor het implementeren van een logistieke opleiding (m.n. via werkplekleren) in de gevangenis. Op die manier werd bekeken hoe gevangenisarbeid een meer arbeidsmarktgerichte invulling kan krijgen.

gevangenis

Wil je meer weten over dit project?