Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen

Looptijd
/
Financiering
PWO
Onderzoeksproject

Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen

Bij de uitvoering van ons onderzoek ‘Veerkracht versterken bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen’ was een van de meest gestelde vragen: wat na gezinshereniging? Hoe kunnen we de gezinsdynamieken, die onherroepelijk veranderen na zoveel ingrijpende gebeurtenissen, jaren van verwijdering en relaties op afstand ... beter ondersteunen?

In dit PWO-project ‘Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden’ gaan we in op die vragen.

Gedurende drie jaar bekijken hoe we de gezinshereniging van erkende vluchtelingen beter kunnen omkaderen. 

Het onderzoek omvat een literatuurstudie, interviews met voor- en nakomers van gezinshereniging en met experten allerhande. We plannen ook focusgroepen met (in)formele begeleiders uit opvang, onderwijs en gezinszorg.

Het opzet van dit onderzoek is de uitbouw van een lerend netwerk, waarbinnen een modulair ondersteuningstraject ter professionalisering van (in)formele hulpverlenende actoren uitgewerkt wordt.

Maak kennis met de resultaten van dit onderzoek in het boek 'Gezinshereniging onder druk'.

Vluchtelingengezin

Opzet

Het opzet van dit onderzoek is de uitbouw van een lerend netwerk en van een ondersteuningstraject voor de verdere professionalisering van formele en informele hulpverlenende actoren. Het onderzoek gebeurt in samenspraak met (co-)promotor(en) uit het studiegebied Sociaal-agogisch Werk.

In het hoofdstuk ‘Het recht op een gezinsleven. Herinnestelen of vernestelen tijdens en na gezinshereniging’ in ons boekGezinnen na migratie’ (Garant, 2022) gaven de onderzoekers een eerste inkijk in de resultaten van de intensieve ronde van interviews met voor- en nakomers van gezinshereniging en met experten allerhande. Daarnaast organiseerden ze focusgroepen met (in)formele begeleiders uit opvang, onderwijs en gezinszorg.

Andere bijdragen, verwijzingen en artikels:

  • Op 11 januari 2022 verscheen in Sociaal.net een interview met onderzoeker Pascal Debruyne en Naima Charkaoui: ‘We moeten echt anders kijken naar migratie’.
  • ‘Niemand is gebaat bij gezinnen die aan hun lot worden overgelaten’. Met dit artikel op 12 januari 2022 in Mo* reageerde Pascal Debruyne op het besluit van het Centrum Algemeen Welzijnswerk in Antwerpen om te stoppen met intensieve begeleidingen voor gezinshereniging.
  • Op 18 mei 2022 had de onderzoeker een uitwisseling met enkele Gentse stadsdiensten over gezinshereniging.
  • Op 20 juni 2022, Wereldvluchtelingendag, klaagde directeur Tine Claus van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in een opiniestuk in Knack aan dat de procedure voor gezinshereniging ‘bezaaid is met obstakels’. Ze verwees daarbij naar ons onderzoek.
  • Rechtvaardigere procedures én opvang voorzien aan wie asiel wil aanvragen, zoals de wet het voorschrijft, dat moeten de prioriteiten zijn van de nieuwe staatssecretaris voor migratie Nicole de Moor (CD&V), zei onderzoeker Pascal Debruyne op 28 juni 2022 in Terzake.
  • Tijdens de Summer school ‘Refugee children and families in Europe - social work and counselling’ op onze campus van 27 juni tot 8 juli 2022 stelde Pascal Debruyne het onderzoek voor.
  • Op 9 december 2022 verscheen het Jaarboek Armoede & Uitsluiting 2022. Onderzoeker Pascal Debruyne schreef een hoofdstuk over ‘Intra-Europese migratie in Gent. Een verhaal van bottom-uppraktijken op de naad van migratie en sociale mobiliteit’.
  • ‘De belangrijkste oorzaak voor de huidige opvangcrisis? Het systeem is overbelast.’ Pascal Debruyne had het in december 2022 over de asielcrisis in het Nederlandse blad Trouw.