Inclusief werkgeven: voor de winst?

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Inclusief werkgeven: voor de winst?

De praktijk leert dat bedrijven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wel willen tewerkstellen via een stage of leer- en werkervaringstraject, maar na afloop van de stage of het traject vaak niet de stap zetten tot effectieve aanwerving uit angst voor allerlei (financiële) risico’s. Is die vrees gerechtvaardigd?

Methode

In dit project verzamelen we praktijkgetuigenissen van tien werkgevers die wel de stap hebben gezet om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt na hun stage of leer- en werkervaringstraject naar een vaste tewerkstelling te laten doorstromen. Bij het verzamelen hebben we aandacht voor de motivatie achter de intentie van de werkgever om iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een leer- en werkervaringstraject aan te bieden en hem of haar na afloop van dit traject effectief aan te werven, de inspanningen die nodig waren om deze intentie om te zetten in gedrag, de obstakels die zij hierbij hebben ervaren en hoe zij hiermee zijn omgegaan.

Last but not least bevragen we de werkgevers ook over de (bedrijfseconomische) meerwaarde van het tewerkstellen van deze medewerkers: wat kost het en wat levert het op? Hierbij kijken we zowel naar de harde indicatoren (loonkost, kosten voor voorbereiden organisatie om doorstroomstageplekken in te richten, kosten inzake aanpassingen HR-activiteiten, etc.) als naar de zachte indicatoren (tevredenheid medewerkers, imago bedrijf, etc.).

Doelstelling

Op basis van de getuigenissen ontwikkelen we een infographic voor werkgevers waarin zij snel en gemakkelijk inzicht krijgen in de voornaamste cijfers en weetjes met betrekking tot het tewerkstellen van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via het aanbieden van doorstroomstageplekken. De infographic wordt vervolgens door arbeidsbemiddelaars getoetst in hun reguliere werking.

Money falling euro coins
Inclusief werkgeven: voor de winst?

Onze partners

Wil je meer weten over dit project?