Bedelarij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In dit project onderzoeken we het perspectief en de ervaringen van mensen die bedelen, van terreinwerkers en van andere betrokkenen zoals winkeliers, politie of voorbijgangers. We doen dit omdat het maatschappelijk, beleids- en economisch belang van bedelen in contrast staan met het gebrek aan kennis over en vooral aan een gedeelde visie op bedelen. We volgen een aantal mensen die bedelen, luisteren naar hun verhalen en spreken met handelaars en wijkcomités.

Bedelarij
Looptijd
/
Financiering
PWO
Onderzoeksproject

Bedelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een realiteit vanuit verschillende invalshoeken

Dit onderzoeksproject bestudeert bedelarij in Brussel vanuit verschillende perspectieven om in co-creatie te komen tot een ‘evidence-based’ en ‘experience-based’ beleid en praktijk. Terwijl een lopend onderzoek van de KU Leuven een aantal aspecten van bedelarij kwantificeert biedt het huidig onderzoeksvoorstel een aanvullende multi-methods insteek. Ondanks de duidelijke aanwezigheid van bedelarij in Brussel en de aanwezige expertise op het terrein is er weinig wetenschappelijk onderzoek naar de feitelijke situatie van mensen en gezinnen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedelen en ontbreekt een zicht op recente evoluties. Het maatschappelijk, beleids- en economisch belang van bedelen staan in contrast met het gebrek aan kennis en vooral aan een gedeelde visie op bedelen.

Met dit onderzoek brengen we de profielen van mensen die bedelen in kaart, o.a. door participatieve observatie, analyse van registratiegegevens, interviews en Photovoice. We hebben daarbij aandacht voor de woon- en leefomgeving van mensen die bedelen en kijken naar situaties die mogelijks voor fricties zorgen met andere gebruikers van de openbare ruimte en/of met de overheid. We zetten in op een longitudinale opvolging van mensen die bedelen. Daarnaast onderzoeken we de impact van bedelen op andere mogelijke betrokkenen, zoals handelaars, buurtbewoners, politie, de lokale overheid of voorbijgangers. De stem van diverse betrokkenen krijgt structureel een plaats via lerende netwerken. Zo voorzien we een basis voor een traject van gezamenlijke visieontwikkeling dat ook leidt tot een sterkere sociaalwerkpraktijk ingebed in de Brusselse realiteit.

Maak kennis met de onderzoekers

Onze partners

  • Stef Adriaenssens, KU Leuven
  • Diogenes vzw
  • Foyer vzw, Dienst Roma & Woonwagenbewoners
  • Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi)

Wil je meer weten over dit project?

Deel je graag een ervaring of wil je meer weten?