Inclusief werkgeversgedrag: een kwestie van willen, kunnen én doen

Looptijd
/
Financiering
ESF
Inclusief werkgeversgedrag

Onze partners

Dit project gebeurt in samenwerking met Unizo en Verso en met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

ESF investeert in jouw toekomst
Onderzoeksproject

Inclusief werkgeversgedrag: een kwestie van willen, kunnen én doen

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers wel de stap richting inclusief werkgeverschap willen en kunnen zetten. Alleen komen zij er niet toe dat ook daadwerkelijk te doen. Wat hebben zij nodig om hun intentie waar te maken?

Veel werkgevers zijn wat we noemen inclined abstainers. Deze hebben geen nood aan extra sensibilisering of advisering. De vraag is echter: wat hebben zij wel nodig om de intentie-gedragskloof te overbruggen en daadwerkelijk inclusief werkgeversgedrag te stellen? En hoe kunnen zij hierbij best ondersteund worden? Naar deze vraag – de vraag naar effectieve manieren om werkgevers te bewegen tot meer daadwerkelijk inclusief werkgeversgedrag – is er tot op vandaag weinig onderzoek gedaan. Tijd om daar verandering in te brengen.

Doelstelling

Op 1 juni startte Odisee samen met werkgeversorganisaties Unizo en Verso aan het ESF innovatieproject 'Inclusief werkgeversgedrag: een kwestie van willen, kunnen én doen'. Doel is op zoek te gaan naar datgene wat werkgevers die ‘ja’ zeggen tegen inclusief werkgeverschap maar hier niet naar handelen nodig hebben om hun intentie om te zetten in daadwerkelijk gedrag.

We starten met een gedegen gedragsanalyse op basis van verschillende theorieën rond gedrag en gedragsverandering, zoals het Integrative Model of Behavioral Prediction (Fishbein, 2008; Fishbein & Ajzen, 2010), de Zelfdeterminatie-theorie (Ryan & Deci, 2008) en de theorie inzake gewoontegedrag (Aerts et al., 1989).

Nadat we een helder inzicht hebben in het gedrag van de werkgevers die we met onze dienstverlening willen ondersteunen, starten we met de conceptontwikkeling van onze dienstverlening (d.i. het kiezen en uitwerken van de interventies waaruit onze dienstverlening zal bestaan). Op het einde van deze eerste fase zullen we deze nieuwe dienstverlening een eerste keer prototypen. Bij gunstige evaluatie van het prototype starten we in maart '21 met het doorontwikkelen en in praktijk testen van de nieuwe dienstverlening.

Man in suit thumbs up

Maak kennis met de onderzoekers

Wil je meer weten over dit project?