Wel in je vel, thuis en op het werk

In het hybride werken zal het voor ons allemaal een nieuwe zoektocht zijn om gezond en vitaal te blijven werken. Maar… hoe pak je dat aan? Je ontdekt het in ons nieuw traject ‘Wel in je vel, thuis en op het werk’. Deelnemen kan individueel of met je hele team of organisatie.

Looptijd
/
Financiering
Vlaams instituut Gezond Leven

Met dit project willen we het welzijn van medewerkers in het hybride werken bevorderen door hen meer eigen regie te geven over het aanpassen en het op elkaar afstemmen van werk en privé.

Dit doen we door hen begeleidingstraject aan te bieden met een combinatie van volgende activiteiten:

 1. korte webinars rond welzijn, stress, etc.;
 2. het uitwerken van een job én off-job crafting plan; en
 3. een mailtraject met handige tips, oefeningen, etc. ter ondersteuning van hun job en off-job crafting plan.

Wel in je vel in het hybride werken

De combinatie thuis- en kantoorwerk (hybride werken) heeft veel voordelen, maar ook wel wat nadelen: extra stress, grens privé/werk vervaagt, eenzaamheid…  Dat stelt ons voor de uitdaging een nieuwe prive-werkbalans te zoeken. Het traject Wel in je vel kan je daarbij ondersteunen. Deelnemen kan individueel of met je hele team of organisatie.

Wel in je vel afbeelding onderzoeksproject

Probleemstelling

Verwacht wordt dat meer medewerkers hybride zullen werken – een mengvorm van op kantoor en van thuis uit werken. Het is belangrijk om het ‘hybride werken’ slim én met maximale aandacht voor het welzijn van de medewerkers in te richten. Onderzoek wijst immers uit dat het thuiswerk tot fysieke en mentale klachten leidt. Deze klachten zijn te wijten aan het feit dat thuiswerkers vaak langer werken dan hun collega’s op kantoor, minder sociaal contact hebben, minder niet-werkgerelateerde momenten beleven tijdens hun dag waardoor hun dagen al snel verglijden in één grijze massa en een minder goede werk-privé balans ervaren ten koste van het privéleven.

Na verloop van tijd kunnen deze klachten leiden tot ernstige gezondheidsuitkomsten, zoals uitputting en burn-out, wat op zijn beurt kan leiden tot negatieve gevolgen op organisatieniveau, zoals een verhoogd absenteïsme.

Job en off-job crafting

De negatieve effecten van thuiswerk kunnen gebufferd worden door ondersteuning van leidinggevenden en collega’s onderling, maar ook meer bottom-up welzijnsbenaderingen kunnen baat hebben.

Eén van deze benaderingen is job- crafting, waarbij werknemers hun baan aanpassen met de bedoeling deze beter te laten aansluiten op hun talenten en behoeftes. Onderzoek heeft aangetoond dat job crafting het welzijn van werknemers kan bevorderen.

Je lekker voelen in je job, heeft niet enkel te maken met het werk zelf. Ook hoe je buiten je job in het leven staat, telt. Net zoals mensen proactief hun baan kunnen aanpassen, kunnen zij ook proactief hun activiteiten buiten werktijd om aanpassen met de bedoeling om hun onvervulde behoeften op het werk te compenseren. Deze benadering noemen we off-job crafting.

Doel

We willen het welzijn van medewerkers in het hybride werken bevorderen door hen meer eigen regie te geven over het aanpassen en het op elkaar afstemmen van werk en privé. Dit door het vergroten van hun bewustzijn van:

 • hun psychologische behoeften, en van hun eisen en hulpbronnen zowel op het werk als in hun privéleven;
 • job- en team crafting mogelijkheden; en het stimuleren van job- en team crafting gedrag onder werknemers
 • off-job crafting mogelijkheden; en het stimuleren van off-job crafting gedrag onder werknemers (ook tijdens pauzes op het werk).

Methode

Om dit te realiseren, ontwikkelen we een begeleidingstraject met een combinatie van activiteiten, met name

 1. online trainingen/webinars rond welzijn, job- en team crafting & off-job crafting, werk-familie balans;
 2. begeleiding bij het uitwerken van een job én off-job crafting plan a.d.h.v. een door ons aangeboden stappenplan en
 3. een mailtraject met handige tips, oefeningen, etc. ter ondersteuning van hun job en off-job crafting plan. Dit traject zal aangeboden worden aan 350 deelnemers en geëvalueerd worden middels een pre- en post meting.

Output

 • Een uitgewerkt draaiboek van het begeleidingstraject inclusief stappenplannen, werkbladen, tips en tricks, verwijzingen naar literatuur, lessons learned, etc. Dit draaiboek zal via de website van Odisee vrij te raadplegen en te downloaden zijn door alle geïnteresseerden.
 • Organisatie studiemoment voor o.a. preventiediensten, HR-consultancy bedrijven, grote ondernemingen en andere geïnteresseerden om hen te laten kennismaken met de resultaten van ons project (uitgewerkt traject, draaiboek, resultaten van de impactmeting, etc.) en hen wegwijs te maken in het gebruik ervan.
 • Uitgewerkt job- en off-jobcrafting traject zal worden opgenomen in de reguliere dienstverlening van Acerta Consult.

Onze partners

Meer weten of deelnemen?