Kansen voor begeleide kinderen in opvang verbeteren

Begeleide kinderen en jongeren vormen bijna één derde van de verzoekers van internationale bescherming in het opvangnetwerk. Gezien de ervaringen voor en tijdens de vlucht is het cruciaal dat opvangcentra een veilige omgeving bieden voor kinderen.

Kinderen aan het knutselen

Hoe kan je de kansen van kinderen en gezinnen in de opvang versterken? Met die vraag ging het Kenniscentrum Gezinswetenschappen de voorbije twee jaar op vraag van Fedasil en in nauwe samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat aan de slag. Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

In de opvangcentra interviewden we bijna 150 kinderen, jongeren, gezinnen, hulpverleners en beleidsmedewerkers. Dat leidde niet alleen tot een visietekst op begeleide kinderen en gezinnen in de opvang, maar ook tot een enthousiasmerend vormingspakket om die visie op kinderen en gezinnen in de dagelijkse opvang waar te maken.