Wie zijn wij?

ExploRatio is het onderzoekscentrum rond Kritisch Denken verbonden aan de studiecluster onderwijs (lerarenopleiding) van Odisee Hogeschool.   We zijn een interdisciplinair team van lerarenopleiders,  onderwijsonderzoekers en experten in kritisch denken en dialoogvaardigheden. 

Via onderzoeksprojecten zetten we in op thema's zoals klimaatverandering, denken over wetenschap en burgerschap in de klas. We ontwikkelen steeds lesmateriaal in nauwe samenwerking met lagere en secundaire scholen: musea en de lerarenopleiding aan Odisee. We geven daarbij aandacht aan lesmethodieken waar via dialoog en filosoferen kinderen leren spreken en denken over centrale concepten of heikele thema’s binnen wetenschap en maatschappij. We hebben een netwerk van partners in binnen-en buitenland en ontwikkelden een expertise op het vlak van dialoog en kritische reflectie. 

onderzoekers in actie 8

Het ExploRatio-team

Lees onder ook meer over de expertise van elke onderzoeker.

 • Jelle De Schrijver (bioloog en filosoof) is docent vakdidactiek wijsbegeerte en geschiedenis aan Universiteit Antwerpen en coördinator van onderzoekskern ExploRatio aan Odisee hogeschool. Hij focust in verschillende onderzoeksprojecten op de rol van filosoferen in het  natuur- en techniekonderwijs.
 • Eef Cornelissen is als onderzoeker en socratisch gespreksleider verbonden aan onderzoekskern ExploRatio van Odisee Hogeschool. Als filosofe is ze gespecialiseerd in de methodiek filosoferen met kinderen en jongeren. Binnen de lerarenopleiding werkt ze didactisch materiaal uit en geeft opleidingen aan leerkrachten en docenten

 • Veerle Verschoren is doctor in de biologie. Ze is lerarenopleider en onderzoekster aan Odisee Hogeschool. Ze is betrokken bij projecten rond STEM, duurzaamheid en kritisch denken. Hierover geeft ze ook regelmatig vormingen aan leerkrachten.

 • Broos Delanote geeft geschiedenis, filosofie en Niet-confessionele Zedenleer in het secundair onderwijs. In onderzoekskern Exploratio aan Odisee Hogeschool onderzoekt hij in het project Redeneerling kritisch denken in en over geschiedenis. Daarnaast is hij ook praktijkassistent bij zowel de educatieve master (UA) als voor het vak Filosofie in de Samenleving (UGent).

 • Laura Van den Broeck is doctor in de sociologie. Als onderwijssociologe heeft ze inzicht in complexe onderwijsvraagstukken  en is sterk vertrouwd met  onderzoeksmethodologie.  Ze is verantwoordelijk voor het onderzoeksluik in verscheidene projecten.

 • Steven Raeman is als onderzoeker en socratisch gespreksleider verbonden aan onderzoekskern ExploRatio van Odisee Hogeschool. Hij is onze huisfilosoof die het door ExploRatio ontwikkelde materiaal in scholen gaat uittesten. Hij is ook werkzaam als leerkracht stadslabo, NCZedenleer, expressie en crealab in Pacheco Atheneum Brussel. Hij is gespecialiseerd in de methodiek filosoferen met kinderen en jongeren.

 • Laura Vervacke is een biologe en lerarenopleider aan Odisee hogeschool. Ze onderzoekt in het project Redeneerling hoe je het kritisch denken van jongeren rond en over wetenschap kan stimuleren en ontwikkelt didactisch materiaal voor in de wetenschapsklas.

 • Christel Balck (natuurkundige) was 15 jaar leerkracht wetenschappen in het secundair onderwijs en is sinds 2000 lerarenopleider en onderzoeker didactiek STEM aan Odisee. In verschillende Exploratio onderzoeksprojecten focust ze op hoe de ideeën, kennis en cultuur van leerlingen de conceptkennis STEM en de motivatie van leerlingen voor STEM kunnen verhogen.

 • Leen Bisschop is lerarenopleider en onderzoekster aan Odisee Hogeschool. Ze is master in de taal- en letterkunde en verdiepte zichzelf verder in conflict- en ontwikkelingsstudies. Haar expertise in Educatie voor Duurzame Ontwikkeling zet ze in bij het onderzoeksproject KlimaatReflex, dat zich op het snijvlak bevindt tussen mediawijsheid, wetenschappelijke geletterdheid en klimaateducatie.

 • Filip Mennes is lerarenopleider en onderzoeker aan de Odisee Hogeschool. Hij werkte mee aan de projecten Beestenbril en Ecozoo. Met deze projecten leren kinderen via socratische dialoog nadenken over duurzaamheid en de wereld via verschillende perspectieven bekijken. Filip is ook betrokken bij Burgerstem, een citizen science project waarbij wetenschap en kinderen samenkomen. Daarnaast is hij auteur van handboeken en nascholer in de openluchteducatie.

 • Annelies Pil is lerarenopleider en onderzoekster aan Odisee Hogeschool. Ze is licentiaat biotechnologie. Ze werkte mee aan het project van Filozoo, waar filosoferen met kinderen in de lessen wereldoriëntatie centraal stond. Eveneens werkt ze verder aan het STEM3D-onderzoek waarbij een methodiek wordt uitgewerkt voor STEM-lessen.

 • Ruth Van Wichelen  is als lerarenopleider en illustratief vormgever verbonden aan de Odisee Hogeschool. Naast het doceren van Museumeducatie, Kunstgeschiedenis en Atelier is ze de huisvormgever en illustrator van Exploratio.