Onderwijs en (na)- vorming

De tweede pijler van het Expertisecentrum ouderenzorg is 'Onderwijs en (na)vorming'.

Navormingen ouderenzorg

Ontdek hier ons aanbod

Goede bachelorproeven

Lees meer

We willen...

  • de deskundigheid van professionele zorgverleners en ouderen m.b.t. ouderenzorg verhogen door een gevarieerd en actueel zinvol opleidings- en navormingsaanbod te ontwikkelen en te verspreiden naar de zorgsector, om op die manier te voldoen aan de geïnventariseerde noden en zo de kwaliteit van de zorgverlening aan ouderen te optimaliseren.

 

  • de sterktes van alle andere studiegebieden van Odisee m.b.t ouderenwelzijns- en gezondheidszorg inzetten, en waar mogelijk verbindingen maken.