Health

De onderzoeksgroep gezondheidszorg bestaat uit onderzoekers van zeven verschillende opleidingen: biomedische laboratoriumtechnieken, ergotherapie, medische beeldvorming en radiotherapie, oogzorg, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, vroedkunde.

Blind positioneren verpleegkundigen
Ontdek

Enkele van onze projecten op een rijtje.

 • DOMINO - Duurzame Ouderenzorg Met Innovatie Naar Onderwijs

  In dit project brengen wij tijdens COVID-19 geïmplementeerde digitale zorginnovaties binnen de ouderenzorg in kaart en onderzoeken wij (competentie-) noden en behoeftes omtrent de duurzame implementatie en het gebruik van digitale zorginnovatie bij zorgverleners.

 • Odette - Niet-farmacologische interventies bij bewoners met dementie

  In dit project onderzoeken we een manier om bewoners van woonzorgcentra te kunnen kalmeren zonder medicatie. Wanneer bewoners met dementie zich niet begrepen voelen, worden ze namelijk soms agressief en dan wordt het voor zorgverleners moeilijk om goed voor hen en voor andere bewoners te kunnen zorgen.

 • PATH – PerinAtal menTal Health

  Een zwangerschap, geboorte en de overgang naar ouderschap is een spannende periode. Mentale problemen zoals postnatale depressie worden vaak laattijdig herkend en behandeld. Het doel van dit Europees project ‘PATH’ is deze te voorkomen, te diagnosticeren en succesvol te behandelen via programma’s ter voorbereiding op het ouderschap.

 • Smart Devices & AI voor Revalidatie

  In onze huidige maatschappij komt de gezondheidszorg steeds meer onder druk te staan. Door een tekort aan personeel en verhoging van het aantal zorgbehoevenden dienen zorgprofessionals steeds meer prestaties te leveren en hebben ze vaak te weinig tijd per zorgvrager. De grote vooruitgangen die op technologisch vlak geboekt worden, reiken hier met behulp van smart devices en Artificiële Intelligentie (AI) een mogelijke oplossing aan. In dit project richten we ons op toepassingen van deze technologieën binnen revalidatie van motorische problemen.

 • SHIFT - Sexual health in the Over Forty-Fives

  SHIFT wil de seksuele gezondheid van 45-plussers verbeteren. Bij volwassenen nemen het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) immers toe, terwijl 45-plussers hier niet graag over praten. Een grootschalige Europese bevraging, een expliciete focus op het verlagen van drempels voor kwetsbare 45-plussers en een opleidingsprogramma voor zorg- en andere professionals, streven we een positieve shift na in de seksuele gezondheid van 45-plussers.

 • Active and healthy ageing for all (AHAA). Een levensstijl bevorderend programma voor ouderen uit kansengroepen

  In dit project scherpen we de gezondheidsvaardigheden van ouderen in kwetsbare situaties aan. We willen de ouderen uit de doelgroep aanmoedigen om gezond(er) te leven en focussen daarbij op het stimuleren van beweging, het doorbreken van het zittend gedrag en het promoten van gezonde voeding. Bestaande programma’s rond gezonde levensstijl bereiken deze doelgroep immers vaak niet of zijn minder toegankelijk. 

 • Naar een duurzame en robuuste infectiebeheersing in residentiële zorginstellingen

  De COVID-19 crisis heeft een grote impact gehad op de bewoners en personeel van residentiële instellingen. Om de residentiële instellingen te ondersteunen in de aanpak van de COVID-19 crisis wordt een ondersteuningspakket ontwikkeld dat onder meer bestaat uit opleiding en expertisedeling vanuit de ziekenhuizen m.b.t. ziekenhuishygiëne en COVID-19.

We focussen met onze onderzoeksgroep op deze speerpunten

Het onderzoek binnen deze onderzoeksgroep is grotendeels gegroepeerd in:

 1. Care in/at home: Patiënt/cliënt centraal in de zorg – van zorginstelling tot en met thuis en vice versa.
 2. Ouderenzorg: ons expertisecentrum ouderenzorg bundelt al onze in-huis expertise rond ouderenzorg op de webpagina en facebookpagina.
 3. (Digitale) zorginnovatie: in deze prille onderzoekslijn exploreren we de meerwaarde van verschillende soorten zorginnovatie.
Health

Onderzoeks- en expertisecentrum