Odette - Niet-farmacologische interventies bij bewoners met dementie

Looptijd
/
Financiering
vzw Curando; PWO
Onderzoeksproject

Odette - Niet-farmacologische interventies bij bewoners met dementie

In dit project onderzoeken we een manier om bewoners van woonzorgcentra te kunnen kalmeren zonder medicatie. Wanneer bewoners met dementie zich niet begrepen voelen, worden ze namelijk soms agressief en dan wordt het voor zorgverleners moeilijk om goed voor hen en voor andere bewoners te zorgen. Wij gaan de zorgverleners leren hoe ze zelf op maat van de bewoner de juiste therapie kunnen toepassen. 

Odette onderzoeksproject dementie

In woonzorgcentra neemt het aantal bewoners met agitatie of agressie toe (>50%). Bewoners met zulke gedragsproblemen leggen een ernstige druk op de zorgverleners. Als oplossing hiervoor worden in de praktijk meestal antipsychotica toegediend. Nochtans kan dit gedrag een uiting zijn van een onvervulde behoefte van de bewoner, alleen slaagt hij of zij er niet in dit verbaal te communiceren.

In een pilootstudie werd een methodiek uitgetest waarbij op basis van analyse van het gedrag van bewoners naar onvervulde behoeften werd gezocht. Vervolgens dienden zorgverleners een niet-farmacologische behandeling toe, zoals muziektherapie, reminiscentie of een aromatische handmassage. De mate van agitatie en agressie bij de bewoners daalde significant. We merkten echter op dat medewerkers er niet in slaagden om zonder externe begeleiding het gedrag van de bewoner te analyseren en de bijhorende behoefte te bepalen.

Doelstelling

Met dit PWO willen we de eerder geteste methode verder verfijnen en zorgverleners in woonzorgcentra ondersteunen met de implementatie ervan. Hierbij willen we meerdere niet-farmacologische behandelingen aanbieden, aangepast aan de praktijk binnen woonzorgcentra. Hierbij ligt de focus op interdisciplinaire teams. Het doel is om in de toekomst ook zorgverleners in andere woonzorgcentra te ondersteunen in de aanpak van agitatie en agressie bij bewoners met dementie.

Methode

In de voorbereidende fase wordt met focusgroepinterviews onderzocht welke factoren volgens zorgverleners bevorderend of belemmerend zijn bij de implementatie van een gedrags- en behoefteanalyse met een bijhorende niet-farmacologische behandeling. Ondertussen wordt gezocht naar verschillende werkvormen voor de niet-farmacologische behandelingen en ontwikkelen we een model dat de specifieke behoefte van een bewoner koppelt aan behandelingen die hier een antwoord op bieden. Op basis hiervan wordt een educatief pakket ontwikkeld voor zowel online training als face-to-face training.

Nadien start het implementatietraject waarbij medewerkers vorming krijgen en begeleid door een intervisietraject de analyses en de behandelingen zelfstandig uitvoeren. Ondertussen wordt het effect op het gedrag bij de bewoners opgevolgd.

Verwachte resultaten

We verwachten dat medewerkers na het implementatietraject zelfstandig behoeften van bewoners kunnen bepalen en bijhorende niet-farmacologische behandelingen uitvoeren, zodat antipsychotica minder voorgeschreven worden en regelmatig worden geherevalueerd.

Op het niveau van de bewoners hopen we opnieuw een significante daling van de mate van agitatie of agressie te kunnen aantonen, gebaseerd op een sterker onderzoeksdesign.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een evidence-based begeleidingspakket ontwikkeld wordt waarmee we ook zorgverleners in andere woonzorgcentra kunnen begeleiden in het omgaan met veranderd gedrag van bewoners met dementie.

Odette

Onze partners

Wil je meer weten over dit project?