Odette - Niet-farmacologische interventies bij bewoners met dementie

Looptijd
/
Financiering
vzw Curando; PWO; vzw Samen Ouder
Onderzoeksproject

Odette

In dit project zoeken we een manier om mensen met elkaar te verbinden in het zoeken naar oplossingen zodat bewoners met dementie een kwaliteitsvol leven ervaren. Dit doen we door hen de methode voor behoeften gebaseerde zorg aan te reiken.

Odette onderzoeksproject dementie

In woonzorgcentra neemt het aantal bewoners met agitatie of agressie toe (>50%). Bewoners met zulke gedragsproblemen leggen een ernstige druk op de zorgverleners. Als oplossing hiervoor worden in de praktijk meestal antipsychotica toegediend. Nochtans kan dit gedrag een uiting zijn van een onvervulde behoefte van de bewoner, alleen slaagt hij of zij er niet in dit verbaal te communiceren.

In een pilootstudie werd een methodiek uitgetest waarbij op basis van analyse van het gedrag van bewoners naar onvervulde behoeften werd gezocht. Vervolgens dienden zorgverleners een niet-farmacologische behandeling toe, zoals muziektherapie, reminiscentie of een aromatische handmassage. De mate van agitatie en agressie bij de bewoners daalde significant. We merkten echter op dat medewerkers er niet in slaagden om zonder externe begeleiding het gedrag van de bewoner te analyseren en de bijhorende behoefte te bepalen.

Doelstelling

Met dit PWO willen we de eerder geteste methode verder verfijnen en zorgverleners in woonzorgcentra ondersteunen met de implementatie ervan. Hierbij willen we meerdere niet-farmacologische behandelingen aanbieden, aangepast aan de praktijk binnen woonzorgcentra. Hierbij ligt de focus op interdisciplinaire teams. Het doel is om in de toekomst ook zorgverleners in andere woonzorgcentra te ondersteunen in de aanpak van agitatie en agressie bij bewoners met dementie.

Methode

Dertig afdelingen waar bewoners met dementie wonen, worden gerandomiseerd in drie groepen. Gedurende een periode van 24 weken observeren we het gedrag van bewoners met dementie en monitoren we het engagement van de zorgverleners, alsook de mate waarin ze zich competent voelen in het omgaan met personen met dementie.

De interventiegroep gaat aan de slag met de methode behoeften gebaseerde zorg, de placebogroep biedt bewoners ‘tijd’ aan en de controlegroep behoudt de standaard zorg.

Verwachte resultaten

Het onderzoeksteam verwacht dat de methode behoeften gebaseerde zorg de mate van veranderend gedrag bij bewoners zal verminderen, wat geïnterpreteerd wordt als het ervaren van een betere kwaliteit van leven. Daarnaast verwachten we dat zorgverleners, ondanks de extra tijd die ze investeren, even geëngageerd blijven en zich competenter voelen.

Meer doen met meer goesting, daar gaat het om.

Wanneer de methode behoeften gebaseerde zorg niet alleen effectief, maar ook haalbaar blijkt te zijn in de praktijk, wordt deze verder verspreid door:

  • Een advieskader te ontwikkelen voor woonzorgcentra om de implementatie van de methode succesvol te laten verlopen
  • Een opleiding aan te bieden voor implementatiecoaches voor behoeften gebaseerde zorg
  • In service directies en zorgverleners te begeleiden bij de implementatie van de methode
  • Publicaties in wetenschappelijke en vaktijdschriften

Onderzoekers van dit PWO delen belangrijke inzichten en feiten voor het grote publiek via sociale media op Facebook, LinkedIn en Instagram.

Odette

Onze partners

Wil je meer weten over dit project?