Een educatief EPD, de eerste stap op weg naar de totale SiTCA experience

In dit onderzoeksproject vormen we een elektronisch patiëntendossier (EPD) om tot een onderwijstool – een ‘educatief EPD’ - voor studenten van verschillende opleidingen gezondheidszorg.

Integratie van een educatief EPD in de opleiding van onze toekomstige zorgverleners zal hen in staat stellen om dit doelgericht in te zetten in de dagelijkse praktijk om kwaliteitsvolle zorg te bieden. In dit eerste projectjaar zullen op basis van een literatuurstudie, focusgroepen en interviews met de praktijk en de verschillende opleidingen de belangrijkste componenten van een educatief EPD in kaart worden gebracht.

Electronisch patientendossier
Looptijd
/
Financiering
ESF
Financier

Met dank aan het Europees Sociaal Fonds

De digitale revolutie zet zich steeds verder door in de gezondheidszorg. Als zorgverlener is het een uitdaging om deze (r)evoluties te kunnen volgen. Niet alleen vereist het nieuwe kennis of vaardigheden, het heeft ook een impact op de vaardigheden die we bezitten.

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is doorheen de jaren een onmisbaar instrument geworden in de verschillende domeinen van de gezondheidszorg.  De functionaliteiten en doeleinden zijn sterk toegenomen doorheen de jaren: als multidisciplinair rapportagemiddel, als juridisch document met gecontroleerde toegang, als multidisciplinair communicatiemiddel, als hulpmiddel om klinisch te redeneren, …

Hoewel veel zorgverleners dagelijks werken met een EPD beperkt de aangeboden opleiding zich vaak tot een handleiding van het softwarepakket. Dit onderzoeksproject heeft als doel om een EPD om te vormen tot een onderwijstool waarmee we studenten kunnen voorbereiden op een carrière waarin het EPD de zorgverlener doelmatig en doelgericht kan inzetten om kwaliteitsvolle zorg te bieden.  Deze onderwijstool moet bijdragen tot het ontwikkelen van de digitale vaardigheden ter ondersteuning  van de dagelijkse praktijk, multidisciplinaire samenwerking en communicatieve vaardigheden bij (toekomstige) zorgverleners.

Wil je meer weten over dit project?