Active and Healthy Ageing for All 2.0

Dat een gezonde levensstijl bijdraagt tot healthy’ en ‘happy’ ageing behoeft geen betoog meer. Echter, ouderen in maatschappelijk kwetsbare situaties vinden niet steeds de weg naar lokale organisaties of programma’s die kennis, vaardigheden en attitudes rond gezonde levensstijl bij ouderen willen aanscherpen. Daarom wil dit project inzetten op:

 1. buurtversterking door detectie en sensibilisering van deze ouderen en organisaties in lokale buurten aan de hand van buurtanalyse;
 2. de afstemming van het huidige programma op de noden van deze ouderen,
 3. het grootschalig aanbieden en evalueren van dit programma in lokale buurten en
 4. de duurzame implementatie van dergelijke programma’s in de huidige programmering van organisaties die zich richten op de zorg voor ouderen.
Actief en gezond ouder worden
Looptijd
/
Financiering
PWO

Dit project bouwt verder op het PWO project AHAA (2019-2021) waarin een levensstijl programma werd ontwikkeld voor mobiele ouderen in kwetsbare situaties, om actief en gezond ouder te worden. In het voorbije AHAA project werd duidelijk dat ouderen in maatschappelijk kwetsbare situaties nog steeds erg onzichtbaar blijven voor lokale dienstencentra (LDC). Ook bleek een kleinschalig uitrol van het programma in de LDC’s onvoldoende om het effect van het programma te kunnen evalueren. Tenslotte uiten de bestaande lokale organisaties voor ouderen hun nood aan eenvoudig implementeerbare programma’s in de praktijk die ingebed kunnen worden in hun programmering.

Daarom zal de focus van dit vervolgproject liggen op:

 1. het buurtversterkend werken door het in kaart brengen en bereiken van ouderen in sociaal kwetsbare situaties in de lokale buurten van de medewerkende LDC’s, wijkgezondheidscentra en organisaties voor buurtzorg;
 2. het grootschalig uitrollen en evalueren van het groepsprogramma in deze zes centra in Brussel en Vlaanderen; en
 3. het uitwerken en aanbieden van een train-the-trainer module en interactieve studiedag aan de coördinatoren, medewerkers, vrijwilligers van de werkveldpartners en studenten zodoende het programma te integreren in het bestaande aanbod. Naast publicatie van de resultaten via formele en informele kanalen, wordt een informatieve studienamiddag aangeboden waarop de resultaten van het programma kenbaar worden gemaakt aan ouderen, geïnteresseerde professionals, werkveldpartners en andere organisaties, studenten en andere burgers.
Active & Healthy Ageing for all projectlogo

Maak kennis met de onderzoekers

Met voormalige medewerking van Inge Verhaegen

Onze partners

 • LDC De Harmonie (Brussel)
 • LDC Het Forum (Brussel)
 • LDC Het Anker (Brussel)
 • LDC De Toekomst (Aalst)
 • LDC De Maretak (Aalst)
 • LDC De Schijf/De Rooster (Mechelen)
 • Woonzorgbuurt Triamant (Sint-Truiden en Aunove)
 • Huis voor gezondheid Brussel
 • LOGO Brussel
 • Zorglab/Zorgstad Aalst
 • De Zuidpoort vzw ‘Vereniging waar armen het woord nemen’(Gent)
 • Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent

Wil je meer weten over dit project?