I2I - From isolation to inclusion: innovation in social service delivery to improve social inclusion and counteract loneliness in the North Sea region

Looptijd
/
Financiering
Stad Aalst (Interreg)
I2I - From isolation to inclusion

Onze partners

Financiering: Stad Aalst - Interreg

interreg
Onderzoeksproject

I2I - From isolation to inclusion

Wereldwijd ervaren veel mensen sociaal isolement of eenzaamheid, wat de kwaliteit van leven bedreigt en gezondheidsrisico's veroorzaakt. De coronacrisis toont ons allen nog meer dan ooit het belang van sociaal contact, een goede gezondheid, en misschien wel de ondersteuning van (dichte) buren. I2I streeft naar toegankelijke dienstverlening en meer sociale inclusie. 

Na het Interregproject ‘In For Care’ (2017-2019) wordt samen met ZorgLab Aalst in een sociaal innovatief project met partners uit Noorwegen, Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, Groot-Brittannië en Vlaanderen onderzocht hoe sociale inclusie kan verbeterd worden en eenzaamheid kan worden tegengegaan.  

Via een mixed method en user centered design wordt een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen. Odisee staat hierbij in voor de wetenschappelijke ondersteuning en advies (literatuurstudie, methodologische ondersteuning, data-analyse, rapportering, disseminatie en valorisatie). We betrekken studenten gezondheidszorg actief en implementeren de materie binnen verschillende curricula waardoor we de vertaalslag maken van onderzoek naar onderwijs. 

Dankzij deze internationale samenwerking kunnen we ervaringen over de landsgrenzen heen uitwisselen, innovatie stimuleren en deze maatschappelijke uitdaging meer onder de aandacht brengen. 

woonwijk

Meer weten over dit project?