Zorglab Aalst - In For Care (Interreg)

Looptijd
/
Financiering
Interreg North Sea Region, via ZorgLab Aalst
In For Care

Onze partners

Stad Aalst (BE), University of Agder (NO), Abertay University (GB), Knutepunkt Sørlandet (NO), Stichting CMO STAMM Groningen Drenthe (NL), Länsstyrelsen Värmland (Värmland County Administrative Board, VCAB) (SE), University College Syddanmark (DK), Stad Turnhout (BE), Landstinget i Värmland (County Council Värmland, Liv) (SE), Provincie Drenthe (NL), FRAMEWORKS A.S. (NO), Grimstad Kommune (Municipality of Grimstad, GK) (NO), Gemeente Hoogeveen (NL), Gemeente AA en Hunze (NL), University Medical Center Groningen (NL), Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (NL).

interreg north sea
Onderzoeksproject

In For Care

INNOVATIE IN DIENSTVERLENING

Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking, de stijgende kosten voor (zorg)diensten en recente bezuinigingen in de begroting, gaan landen rond de Noordzee over van een door de overheid gestuurd zorgsysteem naar een systeem waarbij de ‘gemeenschap’ (community) centraal komt te staan. In de zoektocht naar nieuwe strategieën en opportuniteiten hebben beleidsmakers de aandacht gericht op informele zorg en vrijwillige hulp.

‘In For Care’ streeft naar innovatie in dienstverlening door formele en informele netwerken te optimaliseren om deze uitdagingen aan te gaan. Het onderzoekt nieuwe coöperatieve manieren om antwoorden te bieden op de sociale eisen en om informele netwerken te versterken door middel van nieuwe technologieën.

‘In For Care’ is een project dat medegefinancierd wordt door het Noordzeegebiedenprogramma 2014-2020. 

In For Care Zorglab Aalst Interreg
In For Care

Odisee hogeschool werkt samen met Stad Aalst mee aan enkele interessante topics

Mantelzorgers

Mantelzorgers spelen een centrale rol in de ‘vermaatschappelijking van de zorg’ en zijn onmisbaar geworden, maar vaak niet zichtbaar. Er wordt veel van hen verwacht, maar zijn de mantelzorgers daar eigenlijk klaar voor? Vanuit de stad Aalst brengen wij noden en behoeften in kaart en reiken we innovatieve oplossingen aan ter ondersteuning van mantelzorgers.

Vrijwilligers

Stad Aalst, OCMW en ASZ Aalst slaan de handen in elkaar voor de uitbouw van een uniform vrijwilligersbeleid. Vanuit ‘In For Care’ willen we inzoomen op de wensen en behoeften van vrijwilligers en een bijdrage leveren aan het vrijwilligersbeleid.

Technologie en zorg

Het gebruik van digitale tools is vanzelfsprekend en sterk verankerd in ons dagdagelijks leven. Maar wat met senioren? Wij proberen in te zetten op de ondersteuning van welzijn en gezondheid van senioren a.d.h.v. gezondheidstechnologie.

Eenzaamheid bij senioren

Negatieve gevoelens van eenzaamheid en isolatie komen frequent voor bij ouderen. Deze kunnen het algemeen welbevinden beïnvloeden. Als stad sporen we eenzame senioren op, brengen we noden en behoeften in kaart en formuleren we aanbevelingen voor het lokale beleid. We trachten ook interventies mee vorm te geven.

EXP-O ouderenzorg lachende dames

Wil je meer weten over dit project?