Smart Devices & AI voor Revalidatie (SAIRE)

Looptijd
/
Financiering
VLAIO - Tetra
Onderzoeksproject

Smart Devices & AI voor Revalidatie

In onze huidige maatschappij komt de gezondheidszorg steeds meer onder druk te staan. Door een tekort aan personeel en verhoging van het aantal zorgbehoevenden dienen zorgprofessionals steeds meer prestaties te leveren en hebben ze vaak te weinig tijd per zorgvrager. De grote vooruitgangen die op technologisch vlak geboekt worden, reiken hier met behulp van smart devices en Artificiële Intelligentie (AI) een mogelijke oplossing aan. In dit project richten we ons op toepassingen van deze technologieën binnen revalidatie van motorische problemen.

revalidatie

Achtergrond

SAIRE heeft als eindgebruikers zorgvragers en zorgverleners en richt zich op de doelgroepen van providers van smart devices, integratoren en AI enerzijds en zorginstellingen anderzijds. Het primaire doel is om de inzet van smart devices en AI in revalidatie en de gezondheidszorg in het algemeen te versnellen.

Dit willen we op twee manieren aanpakken:

  1. De zorgsector informeren en bestaande drempels (zoals beperkte kennis, betrouwbaarheid, acceptatiegraad) wegwerken.
  2. Vertalen, combineren en valideren van bestaande kennis die de technologische sector in staat stelt om samen software, hardware en afgewerkte producten te ontwikkelen op maat van zorginstellingen. Hierbij ligt de focus op kleinere Vlaamse ondernemingen die smart devices en AI willen implementeren voor zorgtoepassingen maar er niet de mankracht voor hebben en/of voldoende kennis voor in huis hebben.

Aanpak

Om tot een versnelde inzet van AI en smart devices te komen in de zorgsector, zal SAIRE de mogelijkheden ervan belichten aan de hand van concrete gebruikersscenario’s, ons aangereikt uit de revalidatiesector maar met vele toepassingen in andere sectoren, zoals de ouderenzorg en verpleegkunde.

Tijdens de uitwerking van deze gebruikersscenario’s, zal onderzocht worden:

  1. Welke gebruiksvriendelijke, mobiele, breed toepasbare low cost smart devices gebruikt kunnen worden om zorgvragers in een revalidatiesetting te ondersteunen.
  2. Op welke manier de bestaande technologieën gecombineerd kunnen worden ingezet, rekening houdend met noden, eisen en wensen van zowel de zorgvrager als de zorgverlener.
  3. Met welke (bestaande) AI-technieken de beweging van zorgvragers nauwkeurig en betrouwbaar kan geanalyseerd worden. 
Smart Devices & AI voor Revalidatie

Onze partners

Wil je meer weten over dit project?