JONG-D: stress, angst en slaapproblemen bij jongdementie

Personen met jongdementie kampen vaak met slaapproblemen, verhoogde angst en stress. Deze problematiek wordt voornamelijk symptomatisch en farmacologisch behandeld. Niet-farmacologische interventies om slaap te verbeteren en angst en stress te verminderen bij deze doelgroep bestaan tot op heden nog niet. Daarom willen we in dit project de specifieke zorgnoden rond slaap, angst en stress in kaart brengen bij personen met jongdementie. A.d.h.v. deze nodendetectie zal een psychosociaal en gedragsmatig programma ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd worden in zes centra voor dagopvang (CDO) teneinde slaapproblemen, verhoogde angst en stress bij de doelgroep te voorkomen en te verbeteren.

Slapeloosheid bij jongdementie
Looptijd
/
Financiering
PWO

Dementie is de meest voorkomende cognitieve aandoening. Wanneer dementie bij personen jonger dan 65 jaar wordt vastgesteld, spreken we van jongdementie. Jongdementie heeft een negatieve impact op slaap, angst en stress. Deze problematiek is op zijn beurt geassocieerd met een verlaagde kwaliteit van leven (QoL) en welbevinden. De huidige zorg voor personen met jongdementie beperkt zich echter maar tot het louter lichamelijke en cognitieve aspect met de voorkeur om symptomen voornamelijk farmacologisch te behandelen. Daarbij wordt er te weinig aandacht gegeven aan de psychosociale symptomen zoals slaapproblemen, angst en stress. Bovendien zijn niet-farmacologische, psychosociale en gedragsmatige interventies bij deze doelgroep nog niet beschreven. Dit project beoogt het reduceren van slaapproblemen, angst/stress bij personen met jongdementie a.d.h.v. een niet-farmacologische therapie. O.b.v. literatuur en gerapporteerde noden bij de doelgroep wordt een interventie ontwikkeld en verfijnd a.d.h.v. co-design. Het programma zal worden geïmplementeerd en geëvalueerd in zes CDO’s voor personen met jongdementie. Tevens wordt een coaching-tool ontwikkeld en een train-the-trainer module aangeboden aan zorgverleners en studenten gezondheidszorg.

Maak kennis met de onderzoekers

Onze partners

  • Familiezorg Oost-Vlaanderen
  • WZC Sint-Elisabeth Eeklo (Zorg-saam)
  • WZC Sint-Jozef Exalta Gent
  • Komee vzw
  • Vlaams Netwerk Jongdementie
  • Expertisecentrum dementie

Wil je meer weten over dit project?