Psychiatrische kwetsbaarheid bij bewoners in woonzorgcentra

In dit project brengen we het profiel in kaart van bewoners in woonzorgcentra (WZC) met een psychiatrische kwetsbaarheid, onderzoeken we de impact hiervan is op hun zorgbehoeften en zoeken we naar oplossingen om zorgverleners te ondersteunen in het omgaan met deze doelgroep. Het aantal bewoners met een psychiatrische kwetsbaarheid in woonzorgcentra neemt toe, wat leidt tot nieuwe uitdagingen in de zorg. Op basis van een prevalentiemeting bij bewoners en het meten van de mate van competentie bij zorgverleners worden professionaliserings- en ondersteuningskaders ontwikkeld. Deze kaders zijn onze wegwijzers voor een kwaliteitsvolle zorg voor bewoners met een psychiatrische kwetsbaarheid. Dit project maakt deel uit van onderzoek naar behoeften gebaseerde zorg in WZC. Wil je hierover meer weten, neem dan een kijkje op www.projectodette.be.

Looptijd
/
Financiering
PWO
Onderzoeksproject

Professionalisering en ondersteuning van zorgverleners in woonzorgcentra in de zorg voor bewoners met een psychiatrische kwetsbaarheid

Zorgverleners geven aan dat het aantal bewoners met een psychiatrische kwetsbaarheid in WZC toeneemt. Hierbij gaat het niet alleen om bewoners met neurocognitieve stoornissen omwille van dementie, maar ook om bewoners met depressieve-stemmingsstoornissen, schizofrenie en andere psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, impulsbeheersings- en gedragsstoornissen, verslavingsstoornissen, enzovoort. Tot op heden is er geen duidelijk beeld over het aantal bewoners met een psychiatrische kwetsbaarheid en specifieke zorgnoden. Zowel zorgverleners als de aanbevelingen uit het KCE-rapport over de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen in België, geven de nood aan van specifieke opleidingen en gespecialiseerde ondersteuning voor zorgverleners in de zorg voor bewoners met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Dit onderzoeksproject richt zich op de professionalisering en ondersteuning van zorgverleners in WZC in de zorg voor bewoners met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Onze partners

vzw Curando, Zorgpunt Waasland, Centre for Research and Innovation in Care (Universiteit Antwerpen), Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Hiëronymus, CGG Mandel en Leie, Expertisecentrum Dementie Meander, Expertisecentrum Dementie Paradox, Zorgnet/Icuro

Wil je meer weten over dit project?