Zorglab Aalst: Innovatieproject ‘Zorgcirkels’ - Hertekenen van de zorgorganisatie in functie van bewonersgerichte zorg

Looptijd
/
Financiering
Stad Aalst
Onderzoeksproject

Innovatieproject 'Zorgcirkels'

Binnen dit innovatieproject zetten we in op bewonersgerichte zorg die tegemoetkomt aan enerzijds de stijgende zorgvraag en anderzijds de werkbaarheid van jobs in de zorgsector.

Ouderenzorg is in beweging. Er is een sterke professionalisering aan de gang, maar dat gebeurt vaak nog vanuit aanbodgedreven zorg, waarbij er een standaardproces gevolgd wordt in functie van de organisatie ervan.

In samenwerking met stad Aalst en WZC Hopperank in Erembodegem brengen we de noden, behoeften en wensen van bewoners en hun omgeving in kaart om het zorgaanbod hierop af te stemmen door de zorgprocessen te hertekenen in co-creatie met alle betrokkenen en te evalueren (service design).

Zorgcirkels project Zorglab Aalst
Innovatieproject 'Zorgcirkels'

Onze partners

  • Stad Aalst
  • WZC Hopperank (Aalst)

Wil je meer weten over dit project?