Microcredentials Facility Management

De opleiding Facility Management verwelkomt geïnteresseerden die zich willen verdiepen in duurzaam huisvesten. Het aanbod bestaat uit drie micro-credentials, met ieder een eigen thema. Je kan de micro-credentials apart of samen volgen.  

Voor één micro-credential zal je ongeveer  75 uur besteden aan de volgende activiteiten: 
1. Twee contactmomenten in het semester (is op maandag- of dinsdagavond).
2. Op je eigen snelheid en individueel kan je de leerstof doornemen en de opdrachten maken. 
3. Interessante bronnen en leermaterialen. 

Na succesvolle afronding krijg je per micro-credential een certificaat. Dit is interessant voor op je CV en ook als je de opleiding Facility Management wilt voortzetten. 

groenemuur
Microcredentials Facility Management

Iets voor jou?

Microcredentials zijn kortdurende leertrajecten die je als deeltijdstudent gedeeltelijk zelfstandig én met de studenten van Facility Management volgt. Het erkent dat je een kort leertraject afrondde van een bepaald aantal studiepunten rond een duidelijk afgebakend en samenhangend geheel van leerdoelen. Dit kan bovendien als opstap dienen om nadien een bachelordiploma te halen.

Duurzaam huisvesten 1: New way of working

Binnen een organisatie verhuizen medewerkers relatief vaak. De aanpak van dergelijke projecten vergt heel wat voorbereiding en systematiek. Bovendien is een facility manager ook verantwoordelijk voor de werkplekinrichting of het workplacemanagement. Hierbij spelen ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijke rol.

Praktisch

  • Waar: Online en op de Technologiecampus Gent
  • Start:  6 februari 2023 (zorg dat je voor deze datum bent ingeschreven)
  • Bij succesvolle afronding ontvang je een creditbewijs van 3 studiepunten

Duurzaam huisvesten 2: Planlezen en plantekenen (Autocad)

In veel organisaties maakt het vastgoed deel uit van de facilitaire organisatie. Duurzaam huisvesten impliceert dat een facility manager een plan goed kan lezen en kan maken met hedendaagse tekenprogramma's. In deze micro-credential leer je om plannen te lezen en duurzaam te tekenen met het programma Autocad. 

Praktisch

  • Waar: Online en op de Technologiecampus Gent
  • Start:  6 februari 2023 (zorg dat je voor deze datum bent ingeschreven)
  • Bij succesvolle afronding ontvang je een creditbewijs van 3 studiepunten

Duurzaamheid

Duurzaam huisvesten impliceert kennis van en kritisch denken over duurzaamheid, ecologie en milieuproblematiek.  In deze micro-credential wordt een algemene introductie gegeven over duurzaamheidstrategieën in bedrijven en organisaties. Je gaat op zoek naar duurzame, facilitaire oplossingen, waarbij je tools aangereikt krijgt en geïnspireerd wordt. Dankzij deze micro-credential kan je het verschil maken binnen de job als Facility Manager.

Praktisch

  • Waar: online
  • Start: oktober 2023
  • Bij succesvolle afronding ontvang je een creditbewijs van 3 studiepunten
rooftop2

Heb je interesse en zit je nog met een vraag? Contacteer ons!

 Voor informatie over het inschrijven en de lesplanning, contacteer je Lieve Blondeel, de studietrajectbegeleider. 

Femke Veeckman is bereikbaar voor algemene informatie over het onderwijsprogramma.