Dienstverlening EXP-O

We stellen je graag ons buddy-project voor: het project dat vooral mensen samen brengt.

'Buddy' betekent letterlijk een maatje, een vriend(in). In dit project is de buddy een student van de bacheloropleiding Verpleegkunde aan Odisee. Een 'cliënt' is een persoon zonder een uitgesproken lichamelijke zorgvraag. Op basis van een match wordt een 'buddy' gekoppeld aan een 'cliënt'. De buddy gaat dus een laagdrempelige, vrijwillige en persoonlijke relatie aan met de cliënt.

Dit maatschappelijk project heeft als doel aandacht te vestigen op eenzaamheid, veroudering, zo lang mogelijk thuis wonen, intergenerationeel werken, kwetsbare groepen in de samenleving, positieve beeldvorming, vermijden van stigmatisering, vermaatschappelijking van de zorg, buurt- en vrijwilligerswerking, toegankelijkheid van sociale activiteiten en belangstelling voor psychisch kwetsbare groepen.

Het buddyproject heeft dus een win-win karakter: zowel de buddy als de cliënt ervaren een duidelijke meerwaarde.

Ouderenzorg EXP-O oude meneer

Tijdens de samenkomsten wordt er een betekenisvolle invulling gegeven die het welbevinden van de cliënt centraal stelt. Vanuit eenzaamheid en de nood aan contact kunnen volgende voorstellen gedaan worden om de contactmomenten zinvol in te vullen:  

 • samen een koffie gaan drinken omdat de cliënt dit niet graag alleen doet of kan doen,

 • samen een wandeling maken, een gesprek voeren in het park,

 • samen een boodschap doen,

 • samen naar een socio-culturele activiteit gaan,

 • samen een bloemstuk maken, koken, kaarten, ...

 • samen de mogelijkheden van vb. een iPad ontdekken of een andere technologische toepassing,

 • samen gebruik maken van het openbaar vervoer ...

Volgende organisaties stapten al mee in het buddy-project van Odisee: 

 • Lokaal Dienstencentrum De Harmonie Brussel

 • Stad Aalst via Zorgproeftuin A.I.P.A

 • WZC Het Hof in Sint-Niklaas

 • Senior Living Group: Arcus in Sint-Agatha Berchem, Paloke in Sint-Jans-Molenbeek, Ten Prins in Anderlecht, Mélopée in Sint-Jans-Molenbeek

 • WZC De Spoele in Sint-Niklaas

 • Vzw De Klokke in Sint-Niklaas

Heb je ook zin om mee in dit project te stappen of ken je iemand die graag een buddy zouden hebben? Wij helpen je graag verder!