Data bekendmaking resultaten

In onderstaand tijdschema vind je wanneer de resultaten van jouw opleiding worden bekendgemaakt. Deze zullen geleidelijk en in willekeurige volgorde tussen de opgegeven uren in het tijdschema worden vrijgegeven.

Je zal een mail ontvangen met daarin een link naar je studievoortgangsdossier waar je je examenresultaten kan raadplegen.
Om overbelasting van het systeem te vermijden, vragen we je te wachten op de mail die bevestigt dat je resultaten vrijgegeven zijn.

Resultatenrapport

Biotechniek

 • Eerste examenperiode: vrijdag 03/02/2023 tussen 6u en 10u​   
 • Tweede examenperiode: vrijdag 23/06/2023 tussen 6u en 10u​ 
 • Derde examenperiode: vrijdag 08/09/2023 tussen 6u en 10u​ 

Bacheloropleidingen

 • Agro- en biotechnologie 

Gezondheidszorg

 • Eerste examenperiode: donderdag 02/02/2023 tussen 20u en 24u​   
 • Tweede examenperiode: donderdag 22/06/2023 tussen 20u en 24u​ 
 • Derde examenperiode: donderdag 07/09/2023 tussen 20u en 24u​ ​ 

Mogelijks zijn er binnen een opleiding extra momenten waarop resultaten worden vrijgegeven.  Indien dit het geval is, vind je de data hieronder. 

Bacheloropleidingen

 • Biomedische laboratoriumtechnologie 
 • Ergotherapie 
 • Medische Beeldvorming en radiotherapie: extra vrijgavemomenten op 01/12/2022 en 27/04/2023
 • Oogzorg: extra vrijgavemomenten op 01/12/2022 en 20/04/2023
 • Verpleegkunde: extra vrijgavemomenten op 01/12/2022  en 27/04/2023
 • Voedings- en dieetkunde
 • Vroedkunde

Microdegree

 • Orthoptie

Bedrijfskunde

 • Eerste examenperiode: vrijdag 03/02/2023 tussen 10u en 14u​   
 • Tweede examenperiode: vrijdag 23/06/2023 tussen 10u en 14u​ 
 • Derde examenperiode: vrijdag 08/09/2023 tussen 10u en 14u​ 

Mogelijks zijn er binnen een opleiding extra momenten waarop resultaten worden vrijgegeven.  Indien dit het geval is, vind je de data hieronder. 

Graduaatsopleidingen

 • Accounting administration: extra vrijgavemomenten op 01/12/2022 en 27/04/2023
 • Marketing- en communicatiesupport: extra vrijgavemomenten op 01/12/2022 - 27/04/2023
 • Systeem- en netwerkbeheer: extra vrijgavemomenten op 17/11/2022 - 20/04/2023
 • Programmeren: extra vrijgavemomenten op 17/11/2022 - 20/04/2023 

Bacheloropleidingen

 • Bedrijfsmanagement
 • Business Management
 • Organisatie en Management: extra vrijgavemoment op 01/12/2022
 • Toegepaste Informatica: extra vrijgavemomenten op 17/11/2022 en 20/04/2023

Microdegrees

 • Artificial Intelligence & data engineer
 • Clinical Trial Assistant
 • Cybersecurity specialist

Technologie

 • Eerste examenperiode: vrijdag 03/02/2023 tussen 6u en 10u​   
 • Tweede examenperiode: vrijdag 23/06/2023 tussen 6u en 10u​ 
 • Derde examenperiode: vrijdag 08/09/2023 tussen 6u en 10u​ 

Graduaatsopleidingen

 • Elektromechanische systemen
 • Werforganisatie

Bacheloropleidingen

 • Bouw 
 • Chemie 
 • Elektromechanica 
 • Elektronica - ICT: extra vrijgavemomenten op 01/12/2022 en 27/04/2023
 • Energietechnologie: extra vrijgavemomenten op 17/11/2022 en 20/04/2023
 • Facility management 
 • Ontwerp- en productietechnologie 
 • Vastgoed 

Onderwijs

 • Eerste examenperiode: donderdag 02/02/2023 tussen 18u en 22u​   
 • Tweede examenperiode: donderdag 22/06/2023 tussen 18u en 22u​ 
 • Derde examenperiode: donderdag 07/09/2023 tussen 18u en 22u​ ​ 
  Diplomastudenten krijgen hun resultaten op donderdag 31/08/2023 tussen 15u en 19u.

Graduaatsopleidingen

 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs: extra vrijgavemoment op 01/12/2022 (enkel voor studenten in afstandsonderwijs)

Bacheloropleidingen

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Schoolontwikkeling
 • Secundair onderwijs

Sociaal-Agogisch Werk

 • Eerste examenperiode: donderdag 02/02/2023 tussen 16u en 20u​   
 • Tweede examenperiode: donderdag 22/06/2023 tussen 16u en 20u​ 
 • Derde examenperiode: donderdag 07/09/2023 tussen 16u en 20u​ ​ 

Mogelijks zijn er binnen een opleiding extra momenten waarop resultaten worden vrijgegeven.  Indien dit het geval is, vind je de data hieronder. 

Graduaatsopleidingen

 • Maatschappelijk werk

Bacheloropleidingen

 • Gezinswetenschappen
 • Orthopedagogie
 • Psychosociale gerontologie
 • Sociaal Werk: extra vrijgavemomenten op 1/12/2022 (enkel voor het traject voor volwassenen) en op 20/04/2023