Corona-update

#samentegencorona

Vragen over corona?

Mail ons

Vanaf 30 november opnieuw praktijk mogelijk op de campus 

Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft beslist dat practica op de campus opnieuw mogelijk zijn, vanaf maandag 30 november – voor alle opleidingen. We zullen dus vanaf dan opnieuw de richtlijnen van code rood volgen voor ons onderwijs.

  • Concreet betekent dat dat de praktijklessen van de studiegebieden Gezondheidszorg en Industriële Wetenschappen en Technologie, die normaliter in praktijklokalen of labo’s plaatsvinden, binnenkort weer zoals gewoonlijk kunnen doorgaan. Voor de studiegebieden Bedrijfskunde, Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs starten de praktijklessen ook opnieuw op, maar voorzien we in ongeveer een halve dag praktijk per week, per opleidingsfase. De opleidingen zijn intussen volop gestart met de planning daarvan.
  • Examens houden we nog steeds zoveel mogelijk online – enkel als het echt niet anders kan, vinden ze op de campus plaats. Maar praktijkexamens kunnen wel opnieuw on campus en we zullen ze op net dezelfde manier organiseren als in juni: volgens de Celeval-richtlijnen, met mondmaskers. Onze dienst ICT maakt intussen verder werk van online proctoring (op afstand surveilleren) en zal de docenten daarvoor ook nog een handleiding bezorgen. De studenten ontvangen hun examenrooster uiterlijk op 30 november.

Opnieuw praktijk mogelijk op de campus

Vanaf maandag 30 november

Voor de meest actuele informatie verwijzen we onze studenten naar het studentenportaal en personeelsleden naar het personeelsportaal.

Algemene richtlijnen op de campussen

Veiligheid staat voorop

  • Als je ziek bent of als je je ziek voelt, blijf dan thuis. 
  • Studenten volgen steeds de lessen van hun persoonlijke lessenrooster. Ze sluiten dus niet aan bij een andere parallelle les.
  • Draag op de campus steeds een eigen mondmasker (ook in de leslokalen).
  • Pas strikt de hygiënemaatregelen toe op de campus: was vaak en goed je handen, nies enkel in een papieren zakdoekje of in je elleboog. Gebruik regelmatig de handdispensers.
  • Respecteer steeds een afstand van 1,5 meter tegenover iedereen.
  • Volg steeds de aanwijzingen en circulatieplannen.

FAQ

1
Kan ik op extra ondersteuning rekenen bij bv. online lessen?

Via de website van onze studentenvoorzieningen STUVO+ kan je je campus kiezen en ontdekken wat we je allemaal te bieden hebben op het vlak van studentenbegeleiding. Je kunt er ook de contactpersoon terugvinden die verantwoordelijk is voor de studentenbegeleiding van jouw campus. Stuur de verantwoordelijke alvast een mailtje met je specifieke vraag.

2
Zullen jullie lessen online plaatsvinden, of op de campus?

Odisee kiest voor contactrijk onderwijs en organiseert zoveel mogelijk lessen op de campussen. Jammer genoeg moesten we op 19 oktober overschakelen naar code oranje en op 9 november wordt het code rood op al onze campussen. Concreet wil dat zeggen dat alle lessen vanop afstand zullen plaatsvinden, behalve praktijklessen, praktijkexamens en labo-oefeningen. Deze regeling geldt ook voor onze eerstejaars. Studenten checken best dagelijks hun persoonlijke lesrooster.

3
Hoe garanderen jullie de veiligheid bij lessen op de campus?

Onze campussen zijn prima uitgerust om de veiligheid te garanderen. Social distancing blijft maatregel nummer één: we houden steeds 1,5 meter afstand. Zo blijft het aantal studenten in een ruimte beperkt en dragen we overal mondmaskers op de campus. Verder zorgen wij voor optimale hygiëne (ventilatie, ontsmetting lokalen en materialen, extra poetsbeurten) en rekenen we op jouw hulp (handen wassen, neus- en hoesthygiëne, thuisblijven bij symptomen). We werken ook actief mee aan de contact tracing van de overheid.