Diversiteit (Net)Werkt!

In dit traject onderzoeken we samen met lerarenopleiders, leraren en studenten onze eigen praktijken, ervaringen met en perspectieven op diversiteit met ondersteuning van een coach. Samenwerkend leren met deze verschillende partners komt te weinig voor. Het traject stelt voorop om (toekomstige) leraren en lerarenopleiders te versterken in het creëren van een sterke brede basiszorg en verhoogde zorg in hun onderwijspraktijk.

Looptijd
/
Financiering
Vlaamse overheid

Doelstelling

Dit project heeft tot doel om (toekomstige) leraren en lerarenopleiders handelingsbekwaam te maken in het creëren van een inclusieve leeromgeving waarin een sterke brede basiszorg en verhoogde zorg de focus is om diversiteit te laten floreren in de onderwijspraktijk. Werken aan een brede basiszorg en verhoogde zorg doe je echter niet alleen. Dat is de drijvende motor achter dit pilootproject ter versterking van de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk in het basis- en secundair onderwijs.

Aanpak

Hiervoor rollen we een intensief versterkingstraject uit met de ondersteuning van een coach vanuit de principes van samen opleiden, wisselleren en diepgaande integratie van attitudes, kennis en vaardigheden. Collectief leren, kritische reflectie en uitwisselen van evidence informed inzichten en ervaringen staan hier voorop. In deze samenwerking nemen we de verschillende actoren in het professioneel continuüm mee. Elke projectpartner voorziet één coach die met drie quattro’s op weg gaat (één lerarenopleider, twee leerkrachten uit hetzelfde team en één student). Dit quattro zal onder begeleiding van de coach in een Community of Practice (CoP) aan de hand van enkele afgebakende (hybride) evidence informed modules aangestuurd worden. De keuze voor de modules wordt bepaald bij de start van elk jaar-traject (intake). Hier wordt de beginsituatie en leernood op vlak van omgaan met diversiteit en samenwerking in kaart gebracht. Samen met de coach wordt er een traject op maat samengesteld: dit is de combinatie van een leervraag én de koppeling met een van de modules die praktische handvaten bieden om hun leertraject te sturen. Ter verdieping en volledige integratie van de attitudes, kennis en vaardigheden met een uitrolbare impact volgt er op de CoP’s een intervisie voor de lerarenopleiders. Het einde van het eerste jaar-traject (aj 2021-2022) wordt gezien als een sleutelmoment waarbij inzichten uit het trajectproces worden benut als input voor bijsturingen in het tweede werkingsjaar.

Diversiteit (Net)Werkt onderzoeksproject

Met dank aan onze partners

  • UCLL
  • FOPEM
  • Schoolmakers CV
  • Universiteit Gent

Wil je meer weten over dit project?