GO & LearNET

Het Go&LearNET for Educational Trainers (Go&LearNET) is een Europees Leonardo Da Vinci project, aansluitend bij het Go&Learn project.Het project heeft volgende doelen:(1) het ondersteunen, ontwikkelen en verbeteren van de netwerken tussen beroepsopleidingen & secundaire scholen met de arbeidsmarkt, zodat docenten hun kennis van de arbeidsmarkt kunnen verbeteren en beter kunnen inspelen op noden uit het werkveld;(2) het ervaren van vormen van informeel leren in bedrijven, door middel van economische ontdekkingsbezoeken en thematische seminaries in bedrijven;(3) het promoten van ‘in-company’ seminaries waarmee verschillende doelen worden beoogd: het verbeteren van de lesvaardigheden van docenten, het verhogen van hun technische competenties, het faciliteren van toegang van studenten tot de arbeidsmarkt.Meer info vindt u op: http://www.goandlearnet.eu/goandlearnet/ en op http://www.logileren.be

Looptijd
/
Partners

Thanks to our partners

  • Italië: Regione Friuli Venezia Giulia
  • ENAIP FVG
  • Ufficio Scolastico Regionale
  • Regione Marche
  • Regione Umbria
  • Consorzio Futuro Umbria
  • ECIPAR
  • ASABo; België: HUBrussel; Slovenië: MCC; Hongarije: Uniflexys; Turkije: HA.OG.AK. DERNEGI