Rekenen op taal

Looptijd
/
Financiering
School of Education
Onderzoeksproject

Rekenen op taal

Dit project richt zich op taalontwikkelend wiskundeonderwijs in de lerarenopleiding en de lagere school. Naar aanleiding van de meer realistische insteek voor het wiskundeonderwijs en van de grote aandacht voor 'begrijpen, verwoorden, verantwoorden', ondersteunt 'Rekenen op taal' het wiskundeonderwijs in haar streven naar de integratie van taalgericht vakonderwijs.

Via taalontwikkelend vakonderwijs worden enerzijds de struikelblokken uit het talige materiaal van realistisch wiskundeonderwijs (linguïstische contexten) en het typisch wiskundejargon (begrippen) opgevangen, zonder dat ingeboet wordt op de rijkdom van het taalaanbod. Anderzijds bieden we (talige) interactiekansen (met medeleerlingen, met de leraar) om kennis en inzichten te verwoorden en te verantwoorden. 

Lectoren taal en wiskunde verkennen en bepalen in een duurzame professionele leergemeenschap op een interactieve, coachende en onderzoekende manier hoe principes van taalontwikkelend vakonderwijs in het wiskundeonderwijs geïntegreerd kunnen worden. 

Binnen de betrokken lerarenopleidingen Lager onderwijs van de drie clusterhogescholen wordt taalgericht wiskundeonderwijs geïntegreerd in het OPO wiskunde, zowel op het eigen niveau van de lector (en zijn studenten) als op het niveau van de vakdidactiek wiskunde voor het lager onderwijs. Ook wordt het concept 'taalontwikkelend vakonderwijs' (verder) verankerd in (het taalbeleid van) de opleiding. 

Verdieping (actie-onderzoek m.b.t. taalontwikkelend wiskundeonderwijs) zorgt voor consolidatie, en voedt vervolgens de verbredingsinitiatieven ten aanzien van collega’s-vak-/wiskundelectoren in andere BaLO-opleidingen van de drie clusterhogescholen.

wiskunde
Rekenen op taal

Onze partners

  • Thomas More
  • KHLim
  • KHLeuven
  • GROEPT

Wil je meer weten over dit project?