Afgestudeerd, wat nu?

Als je afstudeert, al dan niet tijdens het academiejaar, kan je verschillende richtingen uit. Je kan beslissen om meteen aan de slag te gaan, als werknemer of als zelfstandige, of je kan er voor kiezen om verder te studeren (eventueel in het buitenland).

Heb je nog niet meteen een job gevonden na het beëindigen van je studies, dan schrijf je je best zo snel mogelijk in als werkzoekende bij de VDAB (domicilie in Vlaanderen) of Actiris (domicilie in Brussel). Elke schoolverlater moet immers een beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen en 2 positieve evaluaties van de geleverde inspanningen krijgen alvorens een aanvraag inschakelingsuitkeringen te kunnen indienen. Tijdens je beroepsinschakelingstijd moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en effectief op zoek gaan naar werk.

Als je bent ingeschreven als werkzoekende, maar later beslist om toch opnieuw te studeren, kan je je zonder gevolgen terug uitschrijven.

campus Brussel

Verder studeren?

Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je al een graduaats-, bachelor- of masterdiploma, dan kan je sneller een tweede diploma behalen. Met een graduaat kan je doorstromen naar een professionele bachelor en met een professionele bachelor kan je via een schakelprogramma of verkort programma doorstromen naar een master. Daarnaast kan je ook een BanaBa, ManaMa of een postgraduaat volgen. Of misschien verkies je wel een korte bijscholing?

In het opleidingsmenu bovenaan vind je alle mogelijke opleidingen bij Odisee. Bij elke opleiding staan de mogelijkheden om verder te studeren opgesomd.

Check ook de websites www.wanaba.be en www.onderwijskiezer.be voor meer informatie over de mogelijkheden om verder te studeren.

Wil je verder studeren in het buitenland? Informeer dan tijdig naar de regels voor kinderbijslag/groeipakket, ziekteverzekering en studietoelagen van de Vlaamse overheid. Informatie over beurzen om in het buitenland te studeren: www.studentsonthemove.be.

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Om recht te hebben op een studietoelage van de Vlaamse overheid, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Wie voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde en de financiële voorwaarden kan een studietoelage aanvragen voor het behalen van 2 graduaten, 2 bachelors, 1 master, 1 schakelprogramma, 1 voorbereidingsprogramma en 1 educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleiding. Wanneer je al 3 graduaten of 3 bachelors of 2 masters behaalde, dan kom je niet meer in aanmerking voor respectievelijk een educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleiding.

Let op! Voor een vervolgopleiding (bv. BanaBa, ManaMa, postgraduaat, ...) kan je geen studietoelage krijgen. Je hebt ook geen recht op verminderd studiegeld. Ook voor het volgen van een 2de master is er geen recht meer op studiefinanciering (uitgezonderd een educatieve master), maar eventueel wel nog op verminderd studiegeld als je voldoet aan de financiële voorwaarden.

Kinderbijslag / groeipakket

Als je verder studeert met een inschrijving van minstens 27 studiepunten en niet meer werkt dan toegelaten om kinderbijslag/groeipakket te ontvangen, dan heb je nog recht op kinderbijslag/groeipakket tot en met de maand waarin je 25 wordt. Check op de website 'Centen voor Studenten' of je al dan niet nog recht hebt op kinderbijslag/groeipakket als je je inschrijving wijzigt of stopt met studeren. De regelgeving verschilt per gewest.

Studeren als werknemer

Heb je al een job gevonden, maar wil je toch nog graag verder studeren? Dat kan, eventueel via formules zoals tijdskrediet, loopbaanonderbreking, Vlaams opleidingsverlof (VOV) of betaald educatief verlof (BEV). Dit is enkel mogelijk als de opleiding die je volgt erkend is voor VOV of BEV. Meer informatie vind je in het menu bovenaan, onder het tabblad 'Werken en studeren'. Voor sommige opleidingen komt de Vlaamse overheid tussen in bepaalde kosten van de opleiding. Informeer hierover bij VDAB.

Ziekteverzekering

Zodra je 25 jaar bent, kan je niet meer als persoon ten laste van je ouder(s) ingeschreven zijn bij het ziekenfonds, maar moet je zelf aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze.

persoon die studeert

Op zoek naar je eerste job?

Beroepsinschakelingstijd

Heb je na het beëindigen van je studies nog geen werk? Dan moet je zo snel mogelijk inschrijven bij VDAB (domicilie in Vlaanderen) als werkzoekende of bij Actiris (domicilie in Brussel). Zo gaat je beroepsinschakelingstijd (12 maanden) van start, behoud je bepaalde rechten en bouw je nieuwe rechten op. Is je beroepsinschakelingstijd verstreken, ben je op dat moment jonger dan 25 jaar en heb je nog geen job, dan kan je een uitkering aanvragen mits 2 positieve evaluaties van de geleverde inspanningen. Je kan je al bij VDAB inschrijven als werkzoekende in januari van het jaar dat je je studies zal beëindigen. Bij Actiris kan dit vanaf 1 mei.

Let op!

De beroepsinschakelingstijd begint pas te lopen na het einde van je studies en dit ten vroegste vanaf 1 augustus. Door je echter eerder in te schrijven, kan je cv al verspreid worden naar werkgevers als je dit hebt ingegeven in de databank van VDAB/Actiris. Tijdens de beroepsinschakelingstijd mag je werken, want gewerkte dagen tellen mee voor je recht op een inschakelingsuitkering. Enkel wanneer je langer dan 28 aaneensluitende werkdagen aan de slag bent, moet je je nadien opnieuw inschrijven als werkzoekende. Zoniet wordt je beroepsinschakelingstijd stopgezet. Begin je in juli al voltijds te werken als werknemer, dan tellen de gewerkte dagen al mee voor de beroepsinschakelingstermijn. Dit is niet het geval als je in juli werkt als jobstudent. Onder bepaalde voorwaarden heb je ook recht op kinderbijslag/groeipakket.

Meer informatie over de wetgeving kan je terugvinden op www.vdab.be, www.actiris.be, www.groeipakket.be, www.famiris.brussels of www.centenvoorstudenten.be .

Solliciteren is de boodschap

Tijdens de beroepsinschakelingstijd wordt van jou verwacht dat je op zoek gaat naar een gepaste job en ingaat op eventuele werkaanbiedingen. Wil je meer informatie over hoe je een cv of sollicitatiebrief moet opmaken, check dan volgende websites: www.vdab.be, www.actiris.be. Ook op www.vacature.com en www.jobat.be vind je heel wat nuttige sollicitatietips.

Vind de job van je leven

De hogeronderwijsinstelling ondersteunt studenten en alumni bij het vinden van een goede job. Via de online vacaturedatabank vind je alle vacatures terug die bedrijven en instellingen hebben doorgegeven. Surf naar jobservice.odisee.be, loopbaanlift.kuleuven.be of feb.careercorner.be om de beschikbare vacatures te raadplegen van jouw hoger onderwijsinstelling of jouw faculteit.

man met aktetas

Aan de slag

Wanneer je werkt, worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig na. Is de job toch je ding niet? Geen nood! Er bestaan verschillende mogelijkheden om een eind te maken aan de arbeidsovereenkomst. 

Take a break

Als jonge starter heb je normaal gezien weinig vakantie in het jaar volgend op het jaar waarin je bent beginnen werken. Vraag jeugdvakantie aan zodat je meer vakantiedagen kunt opnemen. 

Zelfstandige, iets voor jou?

Zelfstandige word je niet van de ene dag op de andere

Het is belangrijk dat je een duidelijk ondernemingsplan hebt. Ben je klaar om het zelfstandig avontuur aan te gaan, surf dan zeker naar volgende sites voor meer informatie: www.economie.fgov.be, www.vlaio.be, www.socialsecurity.be, www.rsvz.be.

Als zelfstandige moet je je verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Je betaalt dan zelf sociale bijdragen. In ruil ben je verzekerd en heb je recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, geneeskundige verzorging, pensioen,...

Je kan bovendien het statuut ‘student-zelfstandige’aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds als je je studies combineert met een zelfstandige activiteit en tussen de 18 en 25 jaar bent. Het voordeel is dat je kan genieten van een voordelige bijdrageregeling en fiscale regeling.

Bijberoep?

Werk je als ambtenaar of werknemer, dan kun je daarnaast ook een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen. Je wordt dan beschouwd als 'zelfstandige in bijberoep'. Informeer je op voorhand goed over de stappen die je moet ondernemen.

man met laptop telefoneert
Nog vragen?

Contacteer een medewerker van de sociale dienst

Heb je een meer gedetailleerde vraag met betrekking tot jouw specifieke situatie of wens je meer informatie in het algemeen, neem dan contact op met de medewerker(s) van de sociale dienst op jouw campus. Zij helpen je graag op weg!