Bijscholingen in het kader van de Bachelor-na-Bacheloropleiding Psychosociale gerontologie

Psychosociale gerontologie heeft ‘kwaliteit van leven’ als uitgangspunt.

Een holistische visie, waarin niet alleen het lichamelijk functioneren van ouderen aan bod komt, maar ook hun sociaal en psychisch welbevinden, hun participatie en rechten.

Ben je op zoek naar korte bijscholingen over actuele thema's in de ouderenzorg

Ontdek hier het opleidingsaanbod van academiejaar 2022-2023!

Psychosociale gerontologie
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Deze opleiding maakt deel uit van Continue

Continue is hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit langere opleidingen zoals bachelors, graduaten, banaba’s of postgraduaten, volledig op maat van 25-plussers. Of korte opleidingen zoals navormingen, microcredentials en studiedagen.

Continue.be is hét platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen.

Continue, dat is levenslang leren
Bijscholingen in het kader van de Bachelor-na-Bacheloropleiding Psychosociale gerontologie

Iets voor jou?

Iedereen die in het bezit is van een bachelor- of masterdiploma in de sociale of zorg- en welzijnssector en met of voor ouderen werkt. Ook deelnemers die hun loopbaan een nieuwe wending willen geven en met die doelgroep aan de slag willen gaan. 

Korte bijscholingen

 1. Depressie, dementie en delier
 2. Euthanasie en verworven wilsonbekwaamheid, ook dementie
 3. Het gebruik van sociaal-ondersteunende robots in de zorg voor ouderen
 4. Zorg bij het levenseinde, euthanasie en palliatieve sedatie
 5. Zorg voor mantelzorg

Dementie, depressie en delier - 24 november en 1 december 2022

Dementie, depressie en delier zijn de drie meest voorkomende (neuro)psychiatrische stoornissen bij senioren. Ze hebben een enorme impact op het dagelijkse leven. Ook voor de omgeving zijn de gevolgen immens.Tijdens twee halve dagen bespreken we voor elk van deze drie stoornissen: de belangrijkste symptomen, het verloop en de onderliggende oorzaken of uitlokkende factoren; moeilijke diagnostische vraagstukken (want in de praktijk is het vaak niet zo eenvoudig om diverse gedragsproblemen bij de patiënt correct te interpreteren) en de behandeling en de aandachtspunten voor de professionele begeleiders.

Docent: Luc Van de Ven

Euthanasie en verworven wilsonbekwaamheid, ook dementie - 19 januari 2023

De uitbreiding van de euthanasiewet voor mensen met dementie is een actueel onderwerp. Het debat verdeelt zowel politici als de publieke opinie.

Waarom geraakt dit niet opgelost? Omdat het een complex probleem is dat je vanuit verschillende hoeken moet bekijken. Ook al hebben mensen duidelijk vooraf vastgelegd dat zij euthanasie willen wanneer ze met dementie worden geconfronteerd, stelt zich de vraag of zij in de confrontatie met een ziekte als dementie nog dezelfde persoon zijn.

In dit college geeft Manu Keirse een genuanceerd beeld van een bijzonder moeilijke maatschappelijke en ethische problematiek. Hij doet ook voorstellen tot oplossingen.

Het gebruik van sociaal-ondersteunende robots in de zorg voor ouderen - 2 februari 2023

Sociaal ondersteunende robots, kortweg SOR's, dat zijn belichaamde technologieën die gebruikt worden in een zorgcontext, bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Ze beschikken over een zekere autonomie en geprogrammeerde sociale capaciteiten; ze kunnen bijvoorbeeld bepaalde bewegingen maken, en ook spreken. Hierdoor kunnen deze robots ondersteunende functies uitvoeren in de zorg.

Robots in de ouderenzorg, het is geen toekomstmuziek; ze worden vandaag al volop gebruikt, en dat zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Het is dus zeker nuttig om ons een aantal ethische vragen te stellen bij deze praktijk.

Docent: Tijs Vandemeulebroucke

Zorg bij het levenseinde, euthanasie en palliatieve sedatie - 9 februari 2023

De medische technologie laat toe om grensverleggende en levensverlengende handelingen te stellen. Bij bijna 50% van alle sterfgevallen dient één of andere beslissing rond het levenseinde te worden genomen.

Vanuit een ethisch pluralistische achtergrond laten wij de studenten meedenken over euthanasie, palliatieve sedatie, therapeutische hardnekkigheid en vroegtijdige zorgplanning. Wij gaan in op rol van de hulpverlener bij de begeleiding van het stervensproces en het wetgevend kader.

Docent: Wim Distelmans

Zorg voor mantelzorg - 23 maart 2023

We situeren mantelzorg in het brede veld van informele zorg en gaan in op recente beleidsmaatregelen die mantelzorg ondersteunen. We lichten de balans van draagkracht en draaglast toe en gaan kort in op instrumenten die helpen de draagkracht in te schatten. We bespreken de mogelijke samenwerking tussen professional, mantelzorger en zorgvrager vanuit een triadisch model.

Het thema mantelzorg maken we verder concreet door op specifieke professionele competenties en uitdagingen in de praktijk te focussen. Tot slot bespreken we hoe we een mantelzorgbeleid kunnen voeren op niveau van de organisatie, rekening houdend met deontologische regels en privacy.

Docent: Joris Van Puyenbroeck

herfst

Verdiepende bijscholingen: meerdere dagen

Wil je je nog wat steviger informeren over een bepaald thema? Dan kan je de lessen volgen van een volledige module, of beter: opleidingsonderdeel. Je krijgt dan alle info maar je neemt niet deel aan het examen; je krijgt wel een attest van deelname. 

 1. Psychische aspecten van het ouder worden
 2. Zingeving en ethische reflectie
 3. Zorg en de oudere persoon
 4. Innoveren en ondernemen

Psychische aspecten van het ouder worden

Je krijgt inzicht in ontwikkeling in de ouderdom en je bekijkt de impact van ouder worden op de persoonlijkheid, seksualiteit en het cognitief functioneren. De verschillende psychogeriatrische beelden komen aan bod en je gaat dieper in op psychiatrische zorgnoden.

5-daagse bijscholing

Zingeving en ethische reflectie

Je maakt kennis met verschillende ethische benaderingen en je bespreekt zingevingsvragen die opduiken bij confrontatie met een naderend levenseinde. Je vult dit aan met het wetgevend kader en beleidsvragen.

5-daagse bijscholing

Zorg en de oudere persoon

Je bespreekt de visie op de organisatie van zorg in een maatschappelijke context. Je ontdekt het huidige en toekomstige zorglandschap, met een focus op zowel formele als informele zorg.

4-daagse bijscholing

Innoveren en ondernemen

Wil je in co-creatie werken met oudere personen? Wil je binnen jouw organisatie veranderingsprocessen begeleiden? Of droom je van jouw eigen sociale onderneming? In dit opleidingsonderdeel krijg je bouwstenen en inspiratie.

2,5 lesdagen

Ouderenzorg
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren