Inschrijven met een creditcontract

Een opleidingsonderdeel volgen uit interesse?

Wat en voor wie?

Heb je niet de intentie een diploma te behalen maar wil je een credit­bewijs behalen voor één of meerdere vak(ken) dan kan je inschrijven met een creditcontract. 

Als je een credit­contract afsluit dan volg je de lessen van dit opleidingsonderdeel en leg je examen af. Behaal je 10 of meer op 20, krijg je een credit­bewijs voor het gevolgde opleidings­onderdeel. Niet alle vakken kan je volgen met een credit­contract. Check hiervoor het onderwijsaanbod

Je kan ook uit interesse een bepaald opleidings­onderdeel bovenop je individueel ­traject volgen.

Wanneer?

De student schrijft zich bij voorkeur in voor het begin van het academiejaar en uiterlijk 10 oktober

Nadien inschrijven kan slechts na een gesprek met de trajectbegeleider. Uiterlijk 15 maart worden alle inschrijvingen voor het academiejaar afgesloten.

 

Nog geen diploma dat toelating geeft tot een opleiding?

Wat en voor wie?

Studenten die nog niet beschikken over een diploma dat toelating geeft tot de opleiding die ze willen volgen kunnen inschrijven met een creditcontract.

Odisee kan toelating geven indien de student:

  • ingeschreven is voor de Examencommissie secundair onderwijs en op datum van aanvraag nog maximum 2 vakken moet afleggen bij de examencommissie en ter voorbereiding op zijn studiekeuze maximaal tien studiepunten wenst te volgen;
  • ingeschreven is in het laatste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen en ter voorbereiding op zijn studiekeuze maximaal tien studiepunten wenst te volgen;
  • inschrijft voor een beperkt aantal opleidingsonderdelen en dit niet met het oog op het behalen van een diploma hoger onderwijs;
  • niet geslaagd is voor het toelatingsassessment en via een uitzonderlijke toelating van de cluster mag inschrijven met een creditcontract.

Wanneer?

De kandidaat-studenten kunnen hun aanvraag indienen tot uiterlijk:

  • 1 september voorafgaand aan het academiejaar, voor instap in het eerste semester.
  • de eerste woensdag na de kerstvakantie, voor instap in het tweede semester.

De student richt zijn vraag aan de assessmentcoördinator van Odisee.

Een micro-credential volgen?

Wat en voor wie?

Een micro-credential is een kortdurende opleiding die bestaat uit een afgebakend, kleiner geheel van vakken en is bedoeld voor professionals of geïnteresseerden die zich willen verdiepen in een bepaald onderwerp. Het aanbod richt zich op actuele en relevante thema's van de sector en zijn verbonden aan onze bacheloropleidingen.

Bij succesvolle afronding ontvang je een creditbewijs. 

Meer info over onze micro-credentials vind je hier

Wanneer?

De student schrijft zich bij voorkeur in voor het begin van het academiejaar en uiterlijk 10 oktober

Nadien inschrijven kan slechts na een gesprek met de trajectbegeleider. Uiterlijk 15 maart worden alle inschrijvingen voor het academiejaar afgesloten.

Inschrijven voor een creditcontract?