Informatie voor Werkveldpartners

Graduaat Elektromechanische Systemen:
Samenwerking met het Werkveld?

Hoe goed en praktijkgeoriënteerd ook, school is en blijft schools...  Typisch aan onze graduaatsopleiding is dat de studenten ook echt in actie treden gedurende de ganse opleiding. Werkplekleren maakt dan ook een aanzienlijk deel (bijna 40%) uit van het opleidingstraject.  Ze leren zo niet alleen het werkveld kennen, ze maken er actief deel van uit.  
In dit kader werken de studenten niet alleen aan authentieke opdrachten in een bedrijfscontext, maar ervaren en leren in  de realiteit
Het staat buiten kijf dat deze manier van werken en hands-on leren als motiverender ervaren wordt en een duidelijke meerwaarde heeft en geeft, zowel voor de student als voor het bedrijf...

EMK - Labobanner
Kennismaking

Hoe ziet ons traject eruit?

Iedere student die de graduaatsopleiding aanvangt, doorloopt een studietraject van 2 fases.

Elk van die fases (elke fase komt standaard overeen met een academiejaar) wordt gekenmerkt door een specifieke opzet en inhoud, om op die manier de evolutie van de student in zijn studiedomein in de goede richting te loodsen. Vanzelfsprekend stijgen complexiteit en zelfstandigheid gedurende het traject, alsook het aandeel werkplekleren.

 • Fase 1

  In het eerste jaar ligt krijgen alle studenten de essentiële tools aangeleerd: elektriciteit, mechanica en rekentechnieken. De theorie wordt meteen aan de praktijk gelinkt met hands-on oefeningen en labosessies. Daarenboven leren de studenten veilig, kwaliteitsvol en duurzaam handelen en kunnen ze het VCA VOL-attest behalen.

 • Fase 1 & Werkplekleren

  In de eerste fase wordt er in "Werkplekleren en Project" in het tweede semester gestart op de werkvloer... De studiebelasting bedraagt 10 studiepunten, of 1/6 van de tijd..

 • Fase 2

  In het tweede jaar komen naast algemene en de specialisatievakken nog meer in beeld: Hydraulica, HMI en SCADA-technieken, Regeltechnieken en een uitgebreid keuzepakket worden op de campus afgewerkt in een praktijkomgeving.

 • Fase 2 & Werkplekleren

  Het aandeel werkplekleren wordt in het tweede jaar steeds dominanter: 36 studiepunten of 60% van de tijd werken en leren de studenten bij verschillende bedrijven.

Kennismaking

Profiel van onze studenten

Onze Studenten Graduaat Elektromechanische Systemen hebben veelal een technische vooropleiding.

Sommigen komen rechtstreeks uit het secundair onderwijs (TSO, BSO, 7dejaar), anderen hebben al een opleiding of een deel van een opleiding achter de rug of hebben al wat werkervaring.

Wat ze gemeen hebben is hun jeugdig enthousiasme en leergierigheid.

Ze zijn gedreven en ondernemend. Sommigen onder hen zijn meertalig

3de jaar
Het werkveld in actie

Als bedrijf participeren?

Fase 1

Fase 1 omvat een eerste kennismaking met het werkveld.

Gedurende 4 weken loopt de student actief mee in het bedrijf en kan daar eenvoudige opdrachten uitvoeren.

Bijkomend voert de student een opdracht uit. Dit project wordt gestuurd vanuit de opleiding en de student moet informatie verzamelen in het bedrijf.

Fase 2

Tijdens deze "verdiepingsfase" wordt ook de mate van interactie met het werkveld exponentieel uitgebreid: gedurende een periode van twee keer 12 weken, besteedt de student 4 dagen per week op het bedrijf. De eerste periode start eind november, dan zijn de meeste vakken achter de rug. De twee periode start in maart.

De student voert dus meerdere opdrachten uit, opnieuw gestuurd vanuit de hogeschool. Ook nu wordt ter plaatse informatie verzameld.  De uit te voeren (deel)opdrachten houden rekening met de competenties die hij, van overheidswege, moet verwerven via werkplekleren: alle leerdoeleinden die leiden tot dit diploma moeten vanzelfsprekend behaald worden.

EMK - Lasrobot
 1. 1

  Wat mag je als bedrijf van Odisee verwachten?

  Goede afspraken maken goede vrienden en zorgen voor een vlotte samenwerking. Odisee engageert zich tot:

  • het voorbereiden van de student op werkplekleren
  • de begeleiding van de werkplek en firmamentor via één aanspreekpunt
  • het aanreiken van tools aan de mentor om de student goed te kunnen begeleiden en evalueren
  • het verzorgen van een goede match "student >< werkplek"
  • het evalueren en bijsturen van de studenten
  • de administratieve opvolging van en voor de werkplek
 2. 2

  Wat wordt er van jou verwacht?

  Als bedrijf engageer je je tot:

  • de student intensief begeleiden gedurende de perioden van het werkplekleren
  • ervoor zorgen dat de student aan de competenties/leerdoelstellingen kan werken
  • de student feedback en advies geven
  • de hogeschool feedback geven over de vordering van de student
  • begeleiding met een open houding naar accepteren van fouten van de student
  • een open communicatie naar alle betrokken partijen