JUMP: Starten met jouw onderneming

Op deze pagina vind je een overzicht van alle praktische en administratieve zaken waar je als student mee rekening dient te houden bij de opstart van jouw onderneming of zelfstandig statuut.

Klik op de links in de linkerkolom voor meer info

Ik ben reeds opgestart als zelfstandige en wil me registeren als student-ondernemer

Aanvraag

Je dient je aanvraag tot het bekomen van een erkenning als ondernemend student in bij de dienst Studentenvoorzieningen (STUVO) van je campus.

Je aanvraag bevat:

 • het ondernemingsnummer;
 • het bewijs van aansluiting bij het Sociaal Verzekeringsfonds;
 • een omschrijving van de activiteit van de (op te starten) onderneming;
 • i.g.v. een nog op te starten onderneming: de gegevens van je mentor.

Hou zeker rekening met de volgende deadlines voor je aanvraag:

 • 15 oktober voor het 1ste semester;
 • 21 maart voor het 2de semester.

Het diensthoofd van de dienst Studentenvoorzieningen (STUVO) brengt het opleidingshoofd, de trajectbegeleider en de ombudsdienst op de hoogte van de beslissing.

 

Faciliteiten

Voor redelijke aanpassingen binnen de onderwijsregeling neem je contact op met het opleidingshoofd of de trajectbegeleider. Doe dit uiterlijk 10 werkdagen voor de start van de betrokken onderwijsactiviteit.

Redelijke aanpassingen binnen de examenregeling bespreek je met de Ombudsdienst. Doe dit zeker binnen de 10 werkdagen na de bekendmaking van de examenregeling.

Indien je recht hebt op examenspreiding buiten de examenperiode, hou je best rekening met onderstaande deadlines:

 • 1 december voor de 1ste examenperiode;
 • voor de Paasvakantie voor de 2de examenperiode;
 • voor de 3de examenperiode wordt er geen spreiding van examens georganiseerd.

Voor wie?

 • Indien je een eigen onderneming hebt of een business plan om binnen 12 maanden een product of dienst aan te bieden, dan kom je in aanmerking voor een erkenning ondernemend student. Onder 'onderneming' verstaan we zowel profit als non-profit en sociale initiatieven. 

  info op website van de Vlaamse Overheid

Ik heb een idee maar wil nog niet opstarten

Alle ondernemingen starten met een idee. De ankerpersonen en organisaties waarmee we samen werken helpen je om jouw idee vorm te geven. En daarna kan je beslissen om al dan niet op te starten.

ik heb een idee en wil opstarten

Er komt toch wel wat administratie kijken bij het opstarten. Hier alvast een overzicht. Heb je hierbij hulp nodig, contacteer jouw ankerpersoon. Deze kan je doorverwijzen naar de juiste personen en je in contact brengen met een ondernemersloket, sociaal secretariaat of boekhouder.

Ik ben reeds opgestart en wil graag hulp bij het uitbreiden van mijn zaak

De ankerpersonen Ondernemen binnen Odisee beschikken over een groot netwerk van organisaties, in heel wat sectoren. Zij kunnen jou advies geven en samen met jou jouw groeiplan uittekenen.

Waar kan ik terecht met vragen rond ondernemen?

Je kan hierbij steeds de ankerpersoon ondernemen op jouw campus, of Cathy Carlier contacteren.

Wie zijn de ankerpersonen voor vragen bij Ondernemen?

-             Campus Brussel – Centrum & Terranova: cathy.carlier@odisee.be

-             Campus Schaarbeek: joris.dewispelaere@odisee.be

-             Campus Dilbeek: martijn.vangodtsenhoven@odisee.be

-             Campus Sint-Niklaas: evy.mettepenningen@odisee.be

-             Campus Aalst: cathy.carlier@odisee.be en joris.delee@odisee.be

-             Technologiecampus Gent: roel.vansteenberghe@odisee.be en wim.keygnaert@odisee.be