Kind zijn in een asielcentrum

Looptijd
/
Financiering
Met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)
Het project

Kansen voor begeleide kinderen in opvang verbeteren

Gezinnen met kinderen vormen een bijzondere groep in de asielopvang. Hoe kan je de kansen van kinderen en gezinnen in de opvang versterken? Met die vraag ging het Kenniscentrum Gezinswetenschappen aan de slag, op vraag van Fedasil, in nauwe samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat, en met de steun het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Gedurende twee jaar interviewden de onderzoekers in de opvangcentra bijna 150 kinderen, jongeren, gezinnen, hulpverleners en beleidsmedewerkers. Dat leidde tot:

  • een boek waarin we de stem laten horen van kinderen, ouders en opvangmedewerkers, op basis van ons onderzoek;
  • een visietekst op een gepaste begeleiding van kinderen en gezinnen in de opvang, in co-creatie met de opvangpartners;
  • een vormingspakket om die visie in de dagelijkse opvang waar te maken.

Op 17 juni 2022, tijdens een tweetalige studiedag op Campus Schaarbeek, stelden we de onderzoeksresultaten voor en overhandigden we het boek en de visietekst aan de opvangpartners en de beleidsmakers.

Cover van het boek 'Kind zijn in een asielcentrum'
We leren om ouders meer aan te spreken in hun ouderrol, ouders meer inspraak te geven, ze beter informeren zodat we kunnen samenwerken, samen op zoek gaan naar oplossingen die beter werken voor de kinderen.
Deelneemster aan een van de vormingen
Begeleidster in het opvangcentrum van Moeskroen
Katja actief bij een vorming
Dit is een project van deze organisaties en met steun van AMIF:
  • Logo Fedasil
  • Logo Kinderrechtencommissariaat
  • logo Kenniscentrum Gezinswetenschappen
  • AMIF